2 abril, 2014

El PPC de Terrassa demana que la promoció turística de Terrassa es faci, com a mínim, en català, castellà i anglèslogotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa va presentar al Ple Ordinari del mes de març de 2014 una Proposta de Resolució demanant articular la presentació i estructuració de tota l’oferta turística terrassenca així com de la promoció turística de Terrassa, en qualsevol suport i àmbit, com a mínim en català, castellà i anglès.

Tot i que la Proposta de Resolució va ser refusada per l’equip de govern municipal ( PSC; ICV-EUiA ), ja s’ha utilitzat posteriorment el castellà i l’anglès al perfil de Terrassa Turisme de Twitter, havent-se assolit per tant part de l’objectiu de la proposta. Anem en el bon camí.

            Terrassa és una ciutat, com s’indica a la proposta de resolució, amb una gran riquesa patrimonial i cultural. Efectivament un dels principals actius i potencialitats de Terrassa és el seu patrimoni arquitectònic-històric, artístic i cultural, i aquesta riquesa patrimonial i cultural de Terrassa és configura com una oportunitat excepcional de promoció de la nostra ciutat.

            També s’argumenta a la proposta que promovent i consolidant Terrassa com una destinació turística  de referència, s’estimularà l’activitat econòmica de la ciutat i es possibilitarà l’impuls de noves activitats, i que cal per tant, marcar-se com objectiu promoure i consolidar la nostra ciutat com una destinació turística de referència.

            El problema detectat pel GMPPC de Terrassa és que la tasca de promoció i difusió de la riquesa patrimonial i cultural de la nostra ciutat, s’està enfocant, i limitant fonamentalment, des de l’Ajuntament a l’àmbit de la província de Barcelona, i a l’àmbit autonòmic de la resta de Catalunya, com de manera molt significativa i evident mostren les dades de visitants a Terrassa, i que per tant no s’han assolit encara dades òptimes respecte visitants a la nostra ciutat de procedència de la resta d’España on hi tenim un gran potencial de visitants.

            Atès que s’ha detectat que a diferents àmbits, com són a les xarxes socials o la pròpia senyalització viària, la presentació i promoció turística de la ciutat és exclusivament en català, fet que dificulta indubtablement la promoció turística de Terrassa vers la resta de la nació española, s’ha proposat articular la presentació i estructuració de tota l’oferta turística terrassenca així com de la promoció turística de Terrassa, en qualsevol suport i àmbit, com a mínim en català, castellà i anglès.

logotipoPPEl Grupo Municipal del PPC de Terrassa presentó en el Pleno Ordinario del mes de marzo de 2014 una Propuesta de Resolución pidiendo articular la presentación y estructuración de toda la oferta turística terrassenca así como de la promoción turística de Terrassa, en cualquier apoyo y ámbito, como mínimo en catalán, castellano e inglés.

A pesar de que la Propuesta de Resolución fue rehusada por el equipo de gobierno municipal ( PSC; ICV-EUiA ), ya se ha utilizado posteriormente el castellano y el inglés en el perfil de Terrassa Turismo de Twitter, habiéndose logrado por lo tanto parte del objetivo de la propuesta. Vamos en el buen camino.

Terrassa es una ciudad, como se indica en la propuesta de resolución, con una gran riqueza patrimonial y cultural. Efectivamente uno de los principales activos y potencialidades de Terrassa es su patrimonio arquitectónico-histórico, artístico y cultural, y esta riqueza patrimonial y cultural de Terrassa se configura como una oportunidad excepcional de promoción de nuestra ciudad.

También se argumenta en la propuesta que promoviendo y consolidando Terrassa como un destino turístico  de referencia, se estimulará la actividad económica de la ciudad y se posibilitará el impulso de nuevas actividades, y que hace falta por lo tanto, marcarse como objetivo promover y consolidar nuestra ciudad como un destino turístico de referencia.

El problema detectado por el GMPPC de Terrassa es que la tarea de promoción y difusión de la riqueza patrimonial y cultural de nuestra ciudad, se está enfocando, y limitando fundamentalmente, desde el Ayuntamiento al ámbito de la provincia de Barcelona, y al ámbito autonómico del resto de Cataluña, como de manera muy significativa y evidente muestran los datos de visitantes en Terrassa, y que por lo tanto no se han logrado todavía datos óptimos respecto visitantes a nuestra ciudad de procedencia del resto de España donde  tenemos un gran potencial de visitantes.

Dado que se ha detectado que en diferentes ámbitos, como son en las redes sociales o la propia señalización viaria, la presentación y promoción turística de la ciudad es exclusivamente en catalán, hecho que dificulta indudablemente la promoción turística de Terrassa frente al resto de la nación española, se ha propuesto articular la presentación y estructuración de toda la oferta turística terrassenca así como de la promoción turística de Terrassa, en cualquier apoyo y ámbito, como mínimo en catalán, castellano e inglés.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!