26 julio, 2010

Informacions GMPPC TerrassaInformacions del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa

 - Ple ordinari del mes de juny 2012

En el passat ple de l’Ajuntament de Terrassa celebrat el dijous 28 de juny de 2012, el grup municipal del Partit Popular de Terrassa ha presentat una proposta de resolució sol·licitant la reducció de l’entramat societari municipal, entre aquest any 2012 i el proper any 2013, amb l’objectiu d’estalviar costos, així com la supressió de la figura dels Consellers amb retribució als Consells d’Administració de les Societats Municipals.

Els Populars de Terrassa consideren que en l’actual situació de crisi econòmica és inassumible per l’Ajuntament de Terrassa mantenir l’entramat actual d’empreses municipals així com mantenir la figura del conseller amb retribució als Consells d’Administració de les Societats Municipals, per l’important cost que suposa per aquesta Administració Local.

 Per altra banda, els Populars de Terrassa han proposat adreçar els recursos obtinguts amb l’execució d’aquesta proposta a millorar i reforçar les polítiques-serveis socials que es presten des de Ajuntament de Terrassa.

 La proposta no va prosperar pel volt en contra dels grups polítics de l’equip de govern (PSC; ICV-EUiA).

- Ple Ordinari del mes de maig de 2012:

El Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa va presentar al Ple del passat dijous 31 de maig, una proposta de resolució en la que es demanava revisar i modificar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Terrassa per tal d’adequar-lo a la Constitució Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i a la jurisprudència pertinent, atès que l’ús normal del català no pot excloure el castellà i l’actual model que tenim a la nostre administració local no respon al model d’una administració bilingüe.

El Partit Popular de Terrassa defensa, en sintonia amb la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 31/2010, el dret de totes les persones a utilitzar la llengua oficial de la seva elecció en les seves relacions amb el poder públic, sense privilegi ni omissió de cap d’ambdues llengües, català o castellà, i a rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua sol·licitada. Finalment la proposta va ser desestimada amb el vot negatiu de l’equip de govern (PSC-ICV-EUiA) i de l’altre partit de la oposició (CiU).

- Ple Ordinari del mes de desembre de 2011:

Refusada per l’equip de Govern ( PSC;ICV-EUiA) la Proposta de resolució del Grup Municipal del PPC de Terrassa en la que es demanava, respecte l’estat d’acumulació de vegetació, restes de vegetació i residus diversos a la riera de les Arenes i a la riera del Palau així com respecte l’acumulació de vegetació al tram nord del Torrent Mitger, situació aquesta que no és pel GMPPC de Terrassa l’òptima ni l’adequada respecte el manteniment i conservació d’aquestes rieres i torrent, impulsar amb urgència les actuacions necessàries per la neteja de la vegetació i restes de vegetació de la riera del Palau, riera de les Arenes i del Torrent Mitger, reclamant de l’ACA el compliment dels seus compromisos i les actuacions que els corresponen per les seves competències i valorant mecanismes i actuacions alternatives per possibilitar la seva neteja.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari:

Després de més de 7 mesos, finalment ha estat aprovada definitivament, al Ple Ordinari del mes de setembre de 2011, l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari.

Des del Grup Municipal del PPC de Terrassa és destaca la conveniència i necessitat d’aquesta Ordenança que possiblita regular d’una manera àmplia i flexible els requisits i condicions per la instal.lació de terrasses de bar. Era necessària des de fa mesos una Ordenança com la que s’ha aprovat per possibilitar una certa sortida a la situació tan complicada que venen patint des de principis d’any els bars i establiments de restauració, amb baixada d’ingressos i pèrdues, com a consequència, en un context de greu crisis econòmica, de la  prohibició total de fumar als espais públics tancats.

Calia una reacció des de l’Ajuntament i encara que amb molt retard , un retard injustificat per nosaltres i que ha perjudicat al sector, finalment ha arribat amb el text finalment aprovat de l’Ordenança que ja en el seu moment va incorporar bona part de les esmenes formulades pel Grup Municipal del PPC de Terrassa.El grup municipal del Partit Popular de Terrassa presentarà dues propostes de resolució que seran objecte de debat en el pròxim ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa, que tindrà lloc el proper dijous 29 de setembre.

En una d’elles, els populars reclamen l’elaboració, en un termini de tres mesos, d’un Pla de Xoc per fer front a les actituds incíviques així com als actes vandàlics que, malauradament, s’estan incrementant a la ciutat (crema contenidors, vehicles incendiats, danys al mobiliari urbà, proliferació de pintades no autoritzades al mobiliari urbà i a façanes d’edificis públics i privats, etc).

Aquesta proposta té per objectiu articular i coordinar tots els instruments i mecanismes possibles, tant des d’una vessant preventiva fins a la sancionadora per fer front i donar una resposta adequada a les manifestacions d’incivisme i vandalisme que afecten a la convivència ciutadana.

Per altra banda, els populars de Terrassa presentaran una segona proposta de resolució en la que demanen revisar els passos de vianants existents a les vies urbanes de la ciutat, per tal d’adequar-ne les seves característiques així com la seva localització. També sol·liciten la substitució, en aquells llocs on sigui possible, respecte dels passos de vianants amb regulació semafòrica, dels semàfors en taronja-ambre per semàfors de tres fases. Amb aquesta proposta és vol millorar un dels aspectes fonamentals per garantir una adequada i segura ordenació de la mobilitat dels vianants com són els passos de vianants.

- Ple Ordinari 21 de juliol de 2011:

L’equip de govern ( PSC- ICV-EUiA ) refusa la Proposta de Resolució presentada pel GMPPC de Terrassa demanant millorar i incrementar, respecte la Proposta d’Ordenances Fiscals pel 2012 que en el seu moment es formuli i respecte aquells tributs municipals en que resulti possible, les bonificacions als tributs municipals per l’inici d’una nova activitat econòmica i per creació d’ocupació així com aplicar noves bonificacions.

El Grup Municipal de CiU tampoc va donar suport a la nostra proposta de resolució.

Des del GMPPC de Terrassa es considera que per intentar pal.liar i fer front als efectes de la greu situació de  crisi econòmica que la nostra ciutat pateix amb especial intensitat, l’objectiu prioritari de l’Ajuntament de Terrassa ha de ser, des de l’àmbit de les competències municipals, la creació de llocs de treball.

Per assolir l’esmentat objectiu entenem que cal impulsar i prioritzar polítiques de promoció de l’activitat econòmica que és la veritable generadora d’ocupació, i que resulta per tant necessari apostar per politiques de promoció d’aquesta facilitant la instal.lació i inici de noves activitats.

Des de l’àmbit de les competències municipals es poden aplicar mesures, entre altres vessants, des d’una vessant tributària per fomentar la instal.lació de noves activitats així com per fomentar la creació d’ocupació, i atès que és possible, respecte les vigents Ordenances Fiscals Municipals, incrementar i millorar les bonificacions dels tributs municipals per l’inici d’una nova activitat econòmica i per creació d’ocupació així com aplicar noves bonificacions es va plantejar pel nostre Grup com a proposta de resolució que s’acordés millorar i incrementar, respecte la Proposta d’Ordenances Fiscals pel 2012 que en el seu moment es formuli i respecte aquells tributs municipals en que resulti possible, les bonificacions als tributs municipals per l’inici d’una nova activitat econòmica i per creació d’ocupació així com aplicar noves bonificacions.- Ple Extraordinari 30 de juny 2011

Nou organigrama de govern: Valoració crítica i negativa del GMPPC de Terrassa respecte al nou organigrama de govern per aquest nou mandat, fonamentalment per un aspecte: per ser continuitat d’un model esgotat com va ser el del tripartit de l’anterior mandat, un model que no va resultar bo per la ciutat. El nou organigrama té una estructura similar a la que ja havia amb el tripartit, amb pocs canvis significatius, amb la diferència que ara l’equip de govern ( PSC; ICV-EUiA) està integrat per un partit menys. Un partit menys, una àrea d’actuació menys i una tinença d’alcaldia menys. Més del mateix però amb format bipartit. S’ha perdut una oportunitat de simplificar significativament l’estructura política de govern de l’Ajuntament de Terrassa, amb tot l’estalvi que comportaria.

- El GMPPC de Terrassa va ser l’únic Grup que va plantejar la no necessitat de nomenar funcionaris eventuals, entenent que en un moment com l’actual, de greu crisis econòmica, és una despesa prescindible. Finalment van quedar nomenades, amb el vot en contra només dels regidors del GMPPC de Terrassa, 4 persones com a personal eventual amb el cost econòmic que indubtablement té per l’Ajuntament.

Extracte intervenció Portaveu del GMPPC de Terrassa ( Gabriel Turmo ):

“ …… ÉS UNA DESPESA PRESCINDIBLE. AMB UNA POLÍTICA D’AUSTERITAT EN LA DESPESA I D’OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS ES PODEN REDEFINIR OBJECTIUS I PRIORITATS, I DESTINAR MÉS RECURSOS AQUELLES ACTUACIONS QUE HAN DE SER PRIORITÀRIES, COM LES POLÍTIQUES SOCIALS, I DES DE L’EQUIP DE GOVERN HAN PERDUT L’OPORTUNITAT, DE FET AQUEST PLE ES EL PLE DE LES OPORTUNITATS PERDUDES, DE DEMOSTRAR QUE LES POLÍTIQUES D’AUSTERITAT SERIEN TAMBÉ UNA PRIORITAT, ESTÀ CLAR QUE NO ES AIXÍ:

-PERSONAL EVENTUAL, -CONSELLERS DELEGATS AMB RETRIBUCIÓ A ALGUNES SOCIETATS MUNICIPALS, -ESTRUCTURA POLÍTICA SIMILAR A LA DE L’ANTERIOR MANDAT RES HA CANVIAT, MÉS DEL MATEIX. L’AUSTERITAT NO ES PER VOSTÉS UNA LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL, I PER NOSALTRES SÍ……..”

- Comunicat PP Terrassa Carnestoltes 2011

Terrassa, 02-03-2011:

Des del PPC de Terrassa i des del Grup Municipal del PPC a l’Ajuntament de Terrassa en relació al contingut del programa del Carnestoltes d’aquest any 2011 manifestem el següent:

- En primer lloc lamentar profundament el contingut del programa de l’edició d’aquest any del Carnestoltes, una activitat que està subvencionada des de l’Ajuntament de Terrassa, un contingut que supera els límits de la crítica, de la burla, de la “transgressió” ( entre cometes ) pròpia de l’esperit del carnestoltes. La llibertat d’expressió no ho legitima tot, té uns límits que en aquest cas entenem no han estat respectats. Serien molts els calificatius negatius que podríem fer sobre el contingut d’aquest programa, irreverent ( de manera molt especial amb la religió catòlica ), de mal gust, insultant, intolerant, feridor, rancuniós, vexatiu……. però també pensem que no val la pena.

L ‘esperit del Carnestoltes afortunadament no és el que resulta del contingut de l’esmentat programa.

- En segon lloc lamentar també i atenent a la resposta del Sr Aguado, Regidor de Cultura, al passat Ple Ordinari a la pregunta formulada pel Portaveu del GMPPC en relació a la celebració del Carnestoltes d’aquest any si s’havia concedit algun tipus de subvenció, en quines condicions i respecte quins continguts respecte publicacions, propaganda……que a l’equip de govern no li preocupin els continguts d’un programa d’unes activitats que es subvencionen des de l’Ajuntament . Nosaltres exigim que es controlin a que es destinen els diners de tots els ciutadans-es.

- En tercer lloc lamentar també el mal exemple que amb una programa de les característiques de l’editat s’està donant per part dels adults responsables dels seus continguts als infants, quants aquests són uns dels prinicipals protagonistes dels dies del Carnestoltes que amb tanta il.lusió esperen cada any.

- I finalment informar que cap dels nostres regidors assistirà a l’acte de recepció del Carnestoltes en atenció al contingut del programa ja esmentat, inacceptable per nosaltres, i en atenció a la passiva posició de l’Ajuntament de Terrassa, i ho lamentem per tots els ciutadans-es que viuen el Carnestoltes d’una manera sana i festiva. Si volem un canvi a Terrassa, des del silenci no serà possible.

PPC de Terrassa i GMPPC a l’Ajuntament de Terrassa

Desde el PPC de Terrassa y desde el Grupo Municipal del PPC en el Ayuntamiento de Terrassa en relación al contenido del programa de Carnaval de este año 2011 manifestamos lo siguiente:

- En primer lugar lamentar profundamente el contenido del programa de la edición de este año de Carnaval, una actividad que está subvencionada desde el Ayuntamiento de Terrassa, un contenido que supera los límites de la crítica, de la burla, de la “transgresión” ( entre comillas ) propia del espíritu del carnaval. La libertad de expresión no lo legitima todo, tiene unos límites que en este caso entendemos no han sido respetados. Serien muchos los calificativos negativos que podríamos hacer sobre el contenido de este programa, irreverente ( de manera muy especial con la religión católica ), de mal gusto, insultante, intolerante, hiriente, rencoroso, vejatorio…. pero también pensamos que no vale la pena.

El espíritu del Carnaval afortunadamente no es el que resulta del contenido del mencionado programa.

- En segundo lugar lamentar también y atendiendo a la respuesta del Sr Aguado, Concejal de Cultura, en el pasado Pleno Ordinario a la pregunta formulada por el Portavoz del GMPPC en relación a la celebración de Carnaval de este año si se había concedido algún tipo de subvención, en qué condiciones y respecto qué contenidos respecto publicaciones, propaganda……que al equipo de gobierno no le preocupen los contenidos de un programa de unas actividades que se subvencionan desde el Ayuntamiento . Nosotros exigimos que se controlen a que se destinan el dinero de todos los ciudadanos-as.

- En tercer lugar lamentar también el mal ejemplo que con una programa de las características del editado se está dando por parte de los adultos responsables de sus contenidos a los niños, cuántos estos son unos de los prinicipales protagonistas de los días de Carnaval que con tanta ilusión esperan cada año.

- Y finalmente informar que ninguno de nuestros concejales asistirá al acto de recepción del Carnaval en atención al contenido del programa ya mencionado, inaceptable para nosotros, y en atención a la pasiva posición del Ayuntamiento de Terrassa, y lo lamentamos por todos los ciudadanos-as que viven el Carnaval de una manera sana y festiva. Si queremos un cambio en Terrassa, desde el silencio no será posible.

PPC de Terrassa y GMPPC en el Ayuntamiento de Terrassa

- Ple Ordinari del mes de febrer de 2011

Rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del PPC de Terrassa en la que se solicitaba proceder a la revisión de la regulación municipal actual de la zona azul en el barrio de Ca n’Anglada para determinar su viabilidad y funcionalidad y en su caso modificar la estructura tarifaria respecto la duración y coste del minuto así como adaptar los tramos horarios en función de las franjas horarias de máxima ocupación o decidir la no conveniencia de su mantenimiento.

Para el GMPPC de Terrassa la zona azul de Ca n’Anglada no está respondiendo a la finalidad de una zona azul:  garantizar el estacionamiento en superficie en determinadas franjas horarias mediante la rotación en el estacionamiento. Que el porcentaje total del tiempo ocupado pagado respecto el tiempo total ofertado el pasado año 2.010 por vehículo y día no llegara al 45% es que dicha zona azul no está alcanzando su finalidad y que por tanto resulta conveniente su revisión.

- Ple Ordinari del mes de gener de 2011:

Refusada la proposta de resolució presentada pel Grup Municipal del PPC de Terrassa en la que es plantejava la revisió per la seva modificació de l’Ordenança Municipal núm 3.37 reguladora de la Taxa sobre la gestió de residus municipals per tal d’ajustar l’import de la taxa al servei realment prestat i millorar la regulació dels beneficis fiscals.

Es considera des del GMPPC de Terrassa convenient la revisió d’aquesta Taxa entre altres motius perque amb la regulació actual resulten en diversos supòsits quotes a pagar pel subjecte passiu que no es corresponen amb el servei realment prestat, especialment respecte la taxa resultant pel servei generat de recepció obligatòria de gestió de residus comercials així com la que s’aplica respecte la gestió de residus generats als domicilis particulars en aquells supòsits d’habitatges sense residents ( en aquest darrer cas la quota tributària puja a 60’27-euros )

Tampoc es considera adequat que els residus generats per les activitats pròpies d’entitats sense finalitat lucrativa, de l’Esglèsia Catòlica u altres Esglèsies, confessions i comunitats religioses s’assimilin als residus comercials resultant en ocasions quotes molt elevades a pagar quan estan desenvolupant activitats d’interès ciutadà ( socials, solidàries….).

- Ple Ordinari 27 de gener 2011:

El GMPPC de Terrassa va presentar una proposta de resolució plantejant entre altres acords que es sol.licités  al Govern de l’Estat que el nou Reglament de desenvolupament de l’anomenada Llei d’Estrangeria estableixi en els casos dels tràmits d’arrelament o de reagrupament la necessitat d’un informe emès per l’Ajuntament de residència, en els que es contemplin les infraccions de les ordenances municipals que regulin la convivència i/o el civisme.

Des del GMPPC de Terrassa es considera que des dels Ajuntaments, i per tant des de l’Ajuntament de Terrassa, s’hauria de participar de forma més activa, com administració més propera als ciutadans i ciutadanes, en l’elaboració dels informes d’arrelament i reagrupament. L’Ajuntament respecte aquests informes hauria de tenir la potestat per a comprovar l’existència d’infraccions produïdes a les ordenances municipals que regulin la convivència i/o el civisme.

- Pleno Ordinario del mes de diciembre de 2.010:

Para el GMPPC en las políticas de movilidad se tendría que priorizar el mantenimiento en condiciones óptimas de la señalización horizontal y vertical, y entendiendo que en la actualidad no se puede considerar como óptima dicha señalización en muchos puntos de las vías urbanas de la ciudad se presentó en el pleno ordinario del mes de diciembre una propuesta de resolución proponiendo iniciar las actuaciones necesarias con inmediatez y carácter urgente a partir del mes de enero del año 2.011 para el mantenimiento en un estado adecuado de los pasos de peatones y de la señalización vertical que se encuentren en estado de grave deterioro.

- Ple Extraordinari 11 novembre de 2.010

El GMPPC de Terrassa va presentar un total de 18 esmenes, que finalment van quedar en 16, a la proposta d’Ordenances Fiscals per a l’any 2.011. L’objectiu principal de les esmenes presentades era evitar, en una situació de greu crisi econòmica, un augment de la càrrega impositiva sobre els ciutadans i ciutadanes.

Qué es va proposar des del nostre Grup Municipal:

- En relació als Impostos, respecte els que es va acordar per tots els Grups Municipals en el Pacte de Terrassa per la cohesió davant la crisis la seva congelació pels anys 2010 i 2011, avançar en les bonificacions en 3 grans vessants:

1- Millorar les bonificacions d’aquells ciutadans-es que paguen els seus impostos o taxes en un únic termini.

2- Millorar les bonificacions a les famílies nombroses en relació a l’Impost sobre béns immobles.

3- Ampliar la bonificació de la quota de l’IAE per l’inici d’activitat empresarial.

També vam proposar rebaixar del 30% al 28% el tipus impositiu de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

- En relació a les Taxes les nostres propostes van ser:

1- Congelar les tarifes de totes les taxes pel 2011 per no fer pagar les consequències de la crisi a la ciutadania.

2- Incrementar respecte alguna de les taxes i un dels preus públics les bonificacions en tres vessants:

- respecte determinats col.lectius que entenem mereixen una especial atenció ( persones jubilades- famílies amb una persona amb discapacitat- famílies nombroses ). Es va propasar incrementar del 20% al 40% la bonificació respecte la taxa per a la utilització de les instal.lacions esportives municipals.

- respecte l’inici d’activitat econòmica. Es va proposar incrementar l’edat de 30 a 35 anys, com a mesura de foment dels emprenedors joves, per gaudir de la bonificació del 50% contemplada a la Taxa de Serveis Ambientals per l’inici d’activitat i per gaudir respecte del Preu Públic per la utilització del Viver d’Empreses del tram de reduccions que es contempla.

- respecte al foment de creació d’ocupació es va proposar incrementar del 10% al 20% respecte del Preu Públic per la utilització del Viver d’Empreses la bonificació contemplada per la contractació de persones aturades amb dificultats per trobar feina o persones amb discapacitat.

3- El retorn a la Comissió Informativa de dues Ordenances que entenem cal estudiar de nou, revisar i modificar:

- l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de les zones d’estacionament amb horari limitat.

- l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de Gestió de Residus Municipals

- Ple ordinari mes d’octubre 2.010:

Des del Grup Municipal del Partit Popular s’han realitzat dues propostes de resolució: la primera consistent en incrementar la presència d’agents de la Policia Municipal al Parc de Vallparadís fins l’inici de l’aplicació del Pla de Seguretat que s’està elaborant per aquest espai, i en segon terme, estudiar la possibilitar de flexibilitzar els requisits per la concessió dels permisos-llicències municipals corresponents per la instal.lació  de terrasses exteriors a la via pública, així com la possibilitat d’autoritzar, de conformitat amb la normativa vigent, la instal.lació de carpes a l’exterior dels locals del sector de la restauració ( restaurants, bars, cafeteries…) i d’altres similars, atès que la Proposición de Ley Antitabaco que ha estat aprovada a la Comissió de Sanitat del Congrés contempla la prohibició total de fumar als espais públics tancats a partir del proper dia 2 de gener de l’any 2011.

-Ple Extraordinari 8 d’0ctubre de 2.010:

Celebrat el Ple Extraordinari convocat a sol.licitud del Grup Municipal del PPC i del Grup Municipal de CiU per poder debatre sobre l’informe de suggeriments al Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col.lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 2009-2018 i sobre les al.legacions de l’Ajuntament de Terrassa a l’estudi informatiu del tancament del IV Cinturó, suggeriments i al.legacions que per decisió de l’equip de govern no es van incorporar a l’ordre del dia del Ple Ordinari del mes de setembre del 2010 evitant el debat públic sobre ambdues qüestions.

La posició final del GMPPC respecte a les al.legacions de l’Ajuntament de Terrassa a l’estudi informatiu del tancament del IV Cinturó va ser d’abstenció, entre d’altres motius, per trobar a faltar un posicionamet clar sobre el tipus d’infraestructura viària pel que s’aposta.

Des del GMPPC de Terrassa es va defensar amb claredat el model de via pel que s’aposta: una via de doble calçada, amb tres carrils per sentit i amb una doble funció:

- la connexió de les ciutats de l’anomenada segona corona de Barcelona

- i canalitzar part del trànsit de llarg recorregut

i no es podia donar suport a un document d’al.legacions que eludeix un posicionament clar sobre el model d’infraestructura i que com exemple, recull en una de les al.legacions el contingut del Pla Territorial Metropolità de Barcelona relatiu al IV Cinturó i on es cualifica aquesta via com una via de ronda.

- Ple Ordinari mes de setembre de 2.010:

Refusada per l’equip de Govern ( PSC, ICV-EUiA, ERC ) la Proposta de resolució del Grup Municipal del PPC de Terrassa  en la que es demanava articular les actuacions necessàries per garantir, amb una millor organització i coordinació des del servei-àrea de manteniment urbà, respecte determinats tipus de desperfectes a la via pública i al mobiliari urbà la seva reparació en un termini de 72-hores des de l’avís de necessitat de reparació, o en el seu cas, d’iniciar com a mínim la seva reparació en l’esmentat termini.

“….Estem parlant del manteniment de l’espai públic, de l’entorn més immediat al ciutadà, del que tots ens trobem al dia dia, i que no només té una afectació estètica, important també si apostem per una ciutat de qualitat, per una ciutat per viure, sinò que en moltes ocasions pot comportar riscos:

Un sot a una vorera, un element de mobiliari urbà escapçat, una rajola fora de lloc o que es belluga etc…

I és per aquests motius que plantegem, front les incidències que es produeixen diàriament, un compromís d’actuació en un termini determinat que possibiliti una actuació immediata i que els ciutadans-es vegin ateses les seves comunicacions, les seves demandes.

El que estem demanant és una millora de qualitat d’un servei municipal….. “

(Extracte de la intervenció de Gabriel Turmo, Portaveu del Grup Municipal del PP de Terrassa)


- Comunicat Grup Municipal Partit Popular de Terrassa referent al 19 d’agost de 2010

En relació a l’acte convocat pel proper dia 21 d’agost, a una plaça del barri de Gràcia de Barcelona, d’homenatge a Laura Riera, qui va ser condemnada per col.laborar amb el “comando Barcelona d’ETA”, des del GMPPC de Terrassa manifestem el següent:

1- En primer lloc, la nostra solidaritat i suport a les víctimes del terrorisme i a les seves famílies.

2-Que la celebració d’un acte de les característiques esmentades, d’homenatge a Laura Riera, si es duu finalment a terme suposaria una humiliació per les víctimes del terrorisme i les seves famílies i una vergonya per tots els demòcrates.

3- La nostra oposició i indignació per la convocatòria pel proper dia 21 d’agost de 2010, a una plaça del barri de Gràcia de Barcelona, d’un acte d’homenatge a Laura Riera, qui va ser condemnada per col.laboració amb el “comando Barcelona d’ETA”.

4- Lamentar la passivitat, i així ho entenem, de l’Ajuntament de Barcelona per dur a terme, de conformitat amb la normativa vigent, totes les actuacions que en dret fossin possibles per evitar la celebració del vergonyós homenatge ja esmentat des de que es té coneixement de la seva convocatòria.

GRUP MUNICIPAL DEL PPC A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA- Comunicat Grup Municipal Partit Popular de Terrassa referent al 4 d’agost de 2010

Des del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Terrassa en relació al gran pacte proposat pel Portaveu del Grup Municipal de CiU única i exclusivament al PSC per assolir una posició comú sobre el IV Cinturó, un cop ha estat sotmès a informació pública l’estudi informatiu “Cierre de la Autovía Orbital de Barcelona” en un període de l’any, mes d’agost, gens adequat, manifestem el següent:

- Des del nostre Grup Municipal venim defensant, des de fa molts anys, la prioritat i importància per Terrassa del IV Cinturó com infraestructura viària, una infraestructura que entenem ha de tenir una doble funció: la conexió de les ciutats de l’anomenada segona corona de Barcelona i canalitzar part del trànsit de llarg recorregut

- Entenem, per la importància i necessitat d’aquesta infraestructura per la ciutat,  tractant-se doncs d’un tema de ciutat, que el que resultaria convenient és intentar assolir el màxim consens polític si és possible sobre la posició de l’Ajuntament respecte el model d’aquesta infraestructura i el millor traçat del IV Cinturó per Terrassa, entenent en aquest sentit que la proposta de pacte de CiU al PSC és excloent i en cap cas es pot qualificar de gran pacte.

- D’altre banda, i en relació a la problemàtica sobre la reclamació per part de l’Ajuntament de l’actualització de rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles corresponents als darrers quatre anys es demanarà pel nostre Grup, a través del seu Portaveu, que a la primera Junta de Portaveus del mes de setembre s’informi amb detall sobre aquesta qüestió ( nombre total de contribuents afectats, zones de la ciutat on es troben emplaçades les finques que han estat objecte de revisió respecte al seu valor cadastral, informació facilitada als contribuents…. )

GRUP MUNICIPAL DEL PPC A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA


- Sol·licitud pantalla gegant per a veure el Mundial de fútbol:

El Grup Municipal del PPC de Terrassa sol.licita per escrit que es duguin a terme totes les actuacions que resultin necessàries per que s’instal.li en algun punt de la ciutat de Terrassa una pantalla gegant per poder veure la final del campionat del món de futbol entre España i Holanda en atenció, entre altres consideracions, al carácter històric i únic d’un esdeveniment esportiu com una final d’un campionat del món amb la participació de la selecció espanyola i d’un jugador terrassenc, en Xavi Hernández.

- Pleno Ordinario mes de julio de 2.010:

Aprobada, tras alcanzarse un acuerdo con el equipo del gobierno, la Propuesta de Resolución que presentó el GMPPC de Terrassa solicitando agilizar los trabajos de revisión de la Ordenança del Bon Govern i Convivència Ciutadana para poder disponer de una nueva y actualizada Ordenanza que pueda dar una respuesta adecuada a las diferentes manifestaciones de incivismo que afectan a la convivencia ciudadana. Se acordó finalmente la creación de una comisión de trabajo con todos los grupos municipales que se reunirá en el mes de septiembre para avanzar con una propuesta de nueva Ordenanza.

- Pleno Ordinario mes de junio de 2010:

Rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del PPC de Terrassa proponiendo la prohibición del velo integral ( burka y niqab) tanto en la vía pública como en los edificios y equipamientos municipales de Terrassa. Votaron en contra de la propuesta del GMPPC de Terrassa los concejales de los grupos municipales del PSC, CiU, ICV-EUiA y ERC.

 

“…En primer lloc, perque considerem que l’ús del vel integral ( burka-niqab) és una pràctica discriminatòria, lesiva i contrària a la dignitat de les dones i a la igualtat real i efectiva dels homes i les dones. Suposa una legitimació de la dominació de les dones per part dels homes, i nosaltres hi estem en contra perque creiem i defensem la plena igualtat entre dones i homes.

L’ús del vel integral és una pràctica que no es correspon amb els valors en que es fonamenta la convivència ciutadana…”

(Gabriel Turmo, Portaveu del Grup Municipal del PP de Terrassa durant la seva intervenció, fent referència a un dels motius pels quals es va presentar la proposta).

- Pleno Ordinario mes mayo de 2.010:

Aprobada la Propuesta de Resolución que presentó el Grupo Municipal del PPC de Terrassa  solicitando rechazar la medida acordada por el gobierno español de congelación de las pensiones contributivas. Asimismo se acordó instar al Gobierno español para que elimine la medida de supresión de la revalorización de las pensiones contributivas en el 2.011. Sólo votaron en contra los concejales socialistas.

- Pleno Ordinario mes de marzo de 2.010:

En el pleno ordinario del mes de marzo de 2.010 se dio lectura del acuerdo de la Junta de Portavoces propuesto por el Grupo Municipal del PPC de Terrassa apoyando y valorando en positivo la medida adoptada por la Junta Local de Seguretat de incrementar la presencia policial en los ejes comerciales de la ciudad y acordando vigilar y reclamar en su caso el cumplimiento de la ratio de 2’5 Mossos d’Esquadra para cada mil habitantes con la finalidad de garantizar una respuesta eficaz a las necesidades específicas de los ciudadanos y ciudadanas de Terrassa.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!