9 enero, 2013

El regidor Gabriel Turmo sol·licita el cost del vandalisme i l’incivisme a la nostra ciutatlogotipoPPEl Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa ha sol·licitat, en relació als actes vandàlics i d’incivisme que malauradament es donen a la ciutat de Terrassa contra elements del mobiliari urbà i de l’espai públic, la següent informació:

- Relació dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 en elements del mobiliari urbà i de l’espai públic ( contenidors- papereres- enllumenat públic- senyalitzacions etc…) i valoració econòmica del seu cost.

- Relació concreta dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 a l’àmbit del Parc de Vallparadís en elements del mobiliari urbà i de l’espai públic indicant la seva localització al Parc i també el cost de la seva reparació.

 - Relació concreta dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 a l’àmbit de la Plaça de Catalunya així com el cost de la seva reparació

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!