7 julio, 2011

El PPC reclama revisar l’accessibilitat al sistema sanitariEl PPC reclama revisar la accesibilidad al sistema sanitario  • Eva García: “seria important fer una revisió en la cartera de serveis, fer una ordenació de les prioritats per tal d’adaptar els serveis a les necessitats reals i dins del context actual”

 
 
La diputada del Grup Parlamentari del PPC, Eva García, ha reclamat a la Generalitat revisar l’accessibilitat al sistema sanitari. “Hem d’establir un filtre d’entrada per evitar el turisme sanitari ja que suposa un alt cost per la sanitat catalana”.
 
La diputada popular, en la interpel·lació al conseller de Sanitat, Boi Ruiz, ha celebrat que “el Govern hagi rectificat i donin per bons els principis i les mesures del PPC” en referència a les mesures que la Generalitat vol adoptar, a través de la llei òmnibus, per tal de demanar un mínim de 6 mesos d’empadronament per tenir accés a la sanitat pública.  “Quan nosaltres ho presentem se’ns qualifica de xenòfobs i racistes, però es demostra que el nostre discurs és el més raonable, seriós i rigorós en un moment de crisi quan malauradament els recursos no arriben a tothom”, ha destacat.
Així mateix, Eva García ha fet palès que “seria important fer una revisió en la cartera de serveis, fer una ordenació de les prioritats per tal d’adaptar els serveis a les necessitats reals i dins del context actual”. Per aquest motiu considera que “aquestes prestacions haurien de revisar-se en funció del risc d’espera i en funció de l’estat de salut del pacient” i ha afegit que “operacions de canvi de sexe, vasectomies, fecundació in vitro reiterades, entre altres, són intervencions que podrien patir un canvi de prioritats dins de la cartera de serveis”.
 
Finalment la diputada popular ha explicat que “si el Govern de Zapatero pagués els 1450 milions d’euros del Fons de Competitivitat que deu a Catalunya, els 620 milions d’ajustos pressupostaris que ha fet el Departament de Salut no s’haurien d’aplicar”. I ha instat a la Generalitat a “negociar amb el PSOE allò que a Catalunya li pertoca per eixugar el dèficit de l’herència que han rebut, tal i com el PPC ha reclamat al Senat de la mà de la nostra presidenta, Alícia Sánchez-Camacho, sempre que té l’oportunitat”.

  • Eva García: “sería importante hacer una revisión en la cartera de servicios, hacer una ordenación de las prioridades para adaptar los servicios a las necesidades reales y dentro del contexto actual”   
     

 

La diputada del Grupo Parlamentario del PPC, Eva García, ha reclamado a la Generalitat revisar la accesibilidad al sistema sanitario. “Tenemos que establecer un filtro de entrada para evitar el turismo sanitario ya que supone un alto coste para la sanidad catalana”.

La diputada popular, en la interpelación al conseññer de Sanidad, Boi Ruiz, ha celebrado que “el Gobierno haya rectificado y den por buenos los principios y las medidas del PPC” en referencia a las medidas que la Generalitat quiere adoptar, a través de la ley ómnibus, para pedir un mínimo de 6 meses de empadronamiento para tener acceso a la sanidad pública. “Cuando nosotros lo presentamos nos califica de xenófobos y racistas, pero se demuestra que nuestro discurso es el más razonable, serio y riguroso en un momento de crisis cuando desgraciadamente los recursos no llegan a todo el mundo”, destacó.
Asimismo, Eva García ha puesto de manifiesto que “sería importante hacer una revisión en la cartera de servicios, hacer una ordenación de las prioridades para adaptar los servicios a las necesidades reales y dentro del contexto actual”. Por este motivo considera que “estas prestaciones deberían revisarse en función del riesgo de espera y en función del estado de salud del paciente” y ha añadido que “operaciones de cambio de sexo, vasectomías, fecundación in vitro reiteradas, entre otros, son intervenciones que podrían sufrir un cambio de prioridades dentro de la cartera de servicios”.
 
Finalmente la diputada popular ha explicado que “si el Gobierno de Zapatero pagara los 1.450 millones de euros del Fondo de Competitividad que debe a Cataluña, los 620 millones de ajustes presupuestarios que ha hecho el Departamento de Salud no deberían aplicarse “. Y ha instado a la Generalitat a “negociar con el PSOE lo que a Cataluña le corresponde para reducir el déficit de la herencia que han recibido, tal y como el PPC ha reclamado al Senado de la mano de nuestra presidenta, Alicia Sánchez- Camacho, siempre que tiene la oportunidad”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!