25 julio, 2012

EL PP DE TERRASSA PROPOSA L’ELABORACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL DE SUPORT I FOMENT A L’EMPRENEDORIA El Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa va presentar al Ple Ordinari de l’Ajuntament del mes de juliol de 2012 una proposta de resolució proposant l’elaboració en el termini de 5 mesos d’un Pla Municipal específic de Suport i Foment a l’Emprenedoria amb l’objectiu d’articular, coordinar i planificar totes les actuacions i mesures, des de totes les vessants possibles ( informativa- tècnica-administrativa- tributària…) de suport i foment als emprenedors per promoure i reactivar a nivell local l’activitat econòmica.

 Pel PP de Terrassa la prioritat i urgència en aquests moments, per intentar pal.liar i fer front, des de l’àmbit de les competències municipals, als greus efectes i consequències de la crisi econòmica que la nostra ciutat pateix amb especial intensitat ( xifres d’atur mai assolides, continuat tancament d’empreses i locals de negoci, increment molt important de les famílies i ciutadans que necessiten i requereixen d’ajuts socials…), ha de ser la creació de llocs de treball a la nostra ciutat i per assolir aquest objectiu prioritari és necessari impulsar i prioritzar veritables polítiques de promoció de l’activitat econòmica amb l’objectiu de generar i crear llocs de treball. El foment de l’activitat emprenedora i empresarial és una de les mesures concretes del Programa Electoral del PP de Terrassa adreçades a apostar decididament per l’emprenedoria, adreçades a facilitar l’inici i la instal.lació de noves activitats econòmiques a la ciutat .

 L’equip de govern municipal, integrat pels Grups Municipals del PSC i ICV-EUiA, va votar en contra de la nostra proposta i no va resultar per tant aprovada.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!