30 abril, 2013

EL PP DE TERRASSA PROPOSA ELABORAR UN PLA MUNICIPAL D’INCENTIUS FISCALSlogotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa va presentar al Ple Ordinari de l’Ajuntament del mes d’abril de 2013 una proposta de resolució proposant l’elaboració en el termini de 2 mesos d’un Pla Municipal d’Incentius Fiscals amb l’objectiu de recollir totes les bonificacions que es contemplaran a les Ordenances Fiscals per l’inici d’una nova activitat econòmica i per creació d’ocupació.

             Es tracta d’una proposta més de les presentades en aquest mandat municipal pel GMPPC de Terrassa respecte d’un àmbit d’actuació prioritari i estratègic en aquests moments: les polítiques de promoció de l’activitat econòmica. Pel PP de Terrassa la prioritat i urgència en aquests moments ha de ser la creació de llocs de treball a la nostra ciutat, i per assolir aquest objectiu prioritari, és necessari impulsar i prioritzar veritables polítiques de promoció de l’activitat econòmica amb l’objectiu de generar i crear llocs de treball.

             L’activitat econòmica a la ciutat es pot promoure adoptant mesures des de l’àmbit tributari local per facilitar la instal.lació i inici de noves activitats, del que en resultarà la creació d’ocupació que és el principal objectiu que hem de tenir per lluitar contra l’atur a Terrassa.

             El Pla proposat, a més a més de la pròpia vessant informativa que tindria, també serviria de reclam perque s’instal.lin noves activitats a Terrassa.

             L’equip de govern municipal, integrat pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, va votar en contra de la nostra proposta i no va resultar per tant aprovada. El vot del grup municipal de CiU va ser d’abstenció.

 

 

logotipoPPEl Grupo Municipal del PPC de Terrassa presentó en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento del mes de abril de 2013 una propuesta de resolución proponiendo la elaboración en el termino de 2 meses de un Plan Municipal de Incentivos Fiscales con el objetivo de recoger todas las bonificaciones que se contemplaran en las Ordenanças Fiscales por inicio de una nueva actividad económica y por creación de ocupación.

            Se trata de una propuesta mas de las presentadas en este mandato municipal por el GMPPC de Terrassa respecto de un ámbito de actuación prioritario y estratégico en estos momentos: las políticas de promoción de la actividad económica. Para el PP de Terrassa la prioridad y urgencia en estos momentos ha de ser la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad, y para conseguir este objetivo prioritario, es necesario impulsar y priorizar auténticas políticas de promoción de la actividad económica con el objetivo de generar y crear puestos de trabajo.

             La actividad económica en la ciudad se puede promover adoptando medidas des del ámbito tributario local para facilitar la instalación y inicio de nuevas actividades, del que resultará la creación de ocupación que es el principal objetivo que debemos de tener para luchar contra el paro en Terrassa.

             El Plan propuesto, además de la propia vertiente informativa que tendría, también serviría de reclamo para que se instalen nuevas actividades en Terrassa.

             El equipo de gobierno municipal, integrado por los grupos municipales del PSC i ICV-EUiA, votaron en contra de nuestra propuesta y no resultó por lo tanto aprovada. El voto del grupo municipal de CIU fue de abstención.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!