18 febrero, 2013

EL GMPPC DE TERRASSA RECLAMA LA URGÈNCIA I PRIORITAT D’UN GRAN PACTE DE CIUTAT ( roda de premsa dia 15-02-2013 )            El Grup Municipal del PPC de Terrassa ha reclamat en roda de premsa aquest passat dia 15-02-2013 la urgència i necessitat d’un gran pacte de ciutat respecte els àmbits d’actuació que han der ser prioritaris en aquests moments: les polítiques de promoció de l’activitat econòmica per generar i crear ocupació i les polítiques socials.              El Portaveu del Grup Municipal va recordar a la roda de premsa del passat 15-02-2013 que des del GMPPC de Terrassa s’ha estat proposant des de fa quasi un any la necessitat i urgència d’aquest gran Pacte de Ciutat, Pacte que amb posterioritat també van plantejar l’anterior Alcalde Sr Pere Navarro i l’actual Alcalde Sr Jordi Ballart, sense que consti fins a la data cap actuació al respecte.

             Des del GMPPC, davant la situació de certa paràlisi que es detecta a nivell municipal, es vol impulsar aquest gran Pacte de Ciutat, prioritari i urgent per Terrassa, per una ciutat on la situació malauradament no millora ni en termes d’ocupació ni en el nombre de persones-famílies que necessiten l’atenció dels serveis socials. Son necessàries actuacions urgents, com ja ho eren fa un any i mig a l’inici del mandat, quan des del GMPPC es va reclamar la necessitat de revisar i actualitzar el pacte anticrisi, per intentar fer front des de l’àmbit de les competències municipals a la principal problemática que tenim a Terrassa, als greus efectes i consequències de la crisi econòmica que venim patint i que té a la nostra ciutat efectes i consequències molt dramàtiques:

                         – unes xifres d’atur mai assolides, 

                        – tancament d’empreses i locals de negoci,

                        -important increment de les famílies i ciutadans que requereixen d’ajudes social

             Davant aquesta situació el GMPPC proposa a l’equip de govern municipal tancar un primer document d’inici del Pacte de Ciutat pactant una proposta de resolució conjunta de tots els grups i única pel Ple Ordinari de Febrer per dotar-la de més força i significació i acordant impulsar aquest Pacte de Ciutat. Si no resultès possible la suma del grup de CiU a aquest document, es proposa acordar un text entre els grups de l’equip de govern i l’únic grup municipal de l’oposició en aquests moments que és el GMPPC de Terrassa, ja que malaurament CiU estan més preocupats pels processos independentistes i pels debats parlamentaris i han deixat buit un espai a l’oposició que passa a ocupar el Grup Municipal Popular.

 

Rueda Prensa 15/02/13

Rueda Prensa 15/02/13

 EL GMPPC DE TERRASSA RECLAMA LA URGENCIA Y PRIORIDAD DE UN GRAN PACTO DE CIUDAD ( rueda de prensa día 15-02-2013 )

      El Grupo Municipal del PPC de Terrassa ha reclamado en rueda de prensa el pasado día 15-02-2013 la urgencia y necesidad de un gran pacto de ciudad respecto a los ámbitos de actuación que tienen que ser prioritarios en estos momentos: las políticas de promoción de la actividad económica para generar y crear ocupación y las políticas sociales.

             El Portavoz del Grupo Municipal recordó que desde el GMPPC de Terrassa se ha estado proponiendo desde hace casi un año la necesidad y urgencia de este gran Pacto de Ciudad, Pacto que con posterioridad también plantearon el anterior Alcalde Sr. Pere Navarro y el actual Alcalde Sr. Jordi Ballart, sin que conste hasta la fecha ninguna actuación al respecto.

               Desde el GMPPC, ante la situación de cierta parálisis que se detecta a nivel municipal, se quiere impulsar este gran Pacto de Ciudad, prioritario y urgente para Terrassa, para una ciudad  donde la situación desgraciadamente no mejora ni en términos de ocupación ni en el nombre de personas-familias que necesitan la atención de los servicios sociales. Son necesarias actuaciones urgentes, como ya lo eran hace un año y medio al inicio del mandato, cuando desde el GMPPC se reclamó la necesidad de revisar y actualizar el pacto anticrisis, para intentar hacer frente desde el ámbito de las competencias municipales a la principal problemática que tenemos en Terrassa, a los graves efectos y consecuencias de la crisis económica que sufrimos y que tiene en nuestra ciudad efectos y consecuencias muy dramáticas:

                         – unas cifras de paro nunca conseguidas, 

                        – cierre de empresas y locales de negocios,

                        -importante incremento de las familias y ciudadanos que requieren ayudas sociales.

 

           Frente esta situación el GMPPC propone al equipo de gobierno municipal cerrar un primer documento de inicio del Pacto de Ciudad pactando una propuesta de resolución conjunta de todos los grupos y única para el Pleno Ordinario de Febrero para dotarla de mayor fuerza y significación y acordando impulsar este Pacto de Ciudad. Sino resultara posible la suma del grupo de CiU a este documento, se propone acordar un texto entre los grupos del equipo de gobierno y el único grupo municipal de la oposición en estos momentos que es el GMPPC de Terrassa, ya que desgraciadamente CiU está mas preocupado por los procesos independentistas y por los debates parlamentarios que han dejado un espacio vacío en la oposición que pasa a ocupar el Grup Municipal Popular.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!