7 enero, 2013

EL GMPPC DE TERRASSA NO VA DONAR SUPORT A LA PROPOSTA DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PEL 2013. VA PRESENTAR UN TOTAL DE 36 ESMENES El Grup Municipal del PPC de Terrassa va votar en contra de la Proposta de Pressupost General de l’Ajuntament per aquest any 2013. Es van presentar des del nostre Grup un total de 36 esmenes a la Proposta de Pressupost General de l’Ajuntament de Terrassa per l’any 2013, 12 esmenes de retorn i 24 esmenes particulars, cap d’elles acceptada per l’equip de govern municipal d’esquerres.

 

 Amb les esmenes de retorn es demanava el retorn de la totalitat del Pressupost a la Comissió Informativa per no compartir la proposta de Pressupost presentada, una proposta que no s’ajusta a les necessitats dels ciutadans-es de Terrassa per l’any 2013. No es comparteix pel GMPPC de Terrassa la proposta de Pressupost presentada pel bipartit municipal d’esquerres ( PSC; ICV-EUiA ) entre altres motius pels següents:

 a) perque té com objectiu el compliment d’un Pla de Mandat que el nostre Grup no només no va recolzar sino que va estar molt crític amb el seu contingut.

 b) perque en la proposta de pressupost presentada es materialitza l’increment del tributs municipals pel 2013, un increment refusat pel nostre Grup que va defensar de manera coherent la congelació d’impostos i taxes, que va defensar no fer pagar en una situació de crisi econòmica que continua les seves consequències a la ciutadania amb un increment de la càrrega impositiva.

 c) perque encara és possible en els comptes municipals una major contenció i optimització de recursos tal i com es va demostrar amb les nostres esmenes, com per exemple plantejant la supressió dels càrrecs de confiança o la reducció de partides vinculades a l’Àrea de Presidència, com les d’atencions protocolàries- publicitat i propaganda etc…

 d) perque es tracta d’un Pressupost que continua estant molt marcat i determinat per una herència d’actuacions d’altres governs municipals d’esquerres que el nostre Grup no comparteix ni ha compartit, com l’entramat societari municipal que no es redueix i que continua suposant un cost econòmic molt important per la ciutat.

 

Amb les 24 esmenes particulars presentades, vam plantejar des del nostre Grup quines haurien de ser les prioritats del Pressupost pel 2013 tant respecte a actuacions com respecte a criteris per la seva confecció. Pel nostre Grup les prioritats en les circumstàncies actuals són 3:

             1- Foment de l’activitat econòmica per generar creació d’ocupació. En aquest àmbit vam proposar actuacions de foment de l’emprenedoria, del comerç i del turisme com l’elaboració d’un Pla Municipal Específic de Suport i Foment de l’Emprenedoria, com l’elaboració i dotació econòmica a Plans de Dinamització Comercial o com una partida específica per impulsar el Pla Estratègic del Comerç de Terrassa.

             2- Millora i reforç de les polítiques socials. En aquest àmbit vam proposar, entre altres actuacions, ampliar la partida de subvencions a famílies necessitades en la quantitat de 200.000’00-euros així com ampliar també la partida corresponent al Punt de Trobada Familiar.

             3- i Garantir la prestació de serveis  i els criteris de treball per la confecció del Pressupost són dos fonamentalment:

             1- Més contenció i austeritat en la despesa

            2- Optimització de recursos

 

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!