8 noviembre, 2013

Comunicat 7-11-13 relatiu a la denuncia de l’ús partidista de la publicació municipal VisquemTerrassa, 7 de novembre de 2013: COMUNICAT

logotipoPPDes del Grup Municipal del PPC de Terrassa, en relació a l’exemplar de la revista periòdica d’informació municipal i ciutadana Visquem Terrassa, del mes de novembre de 2013, núm 158, respecte al tractament informatiu, descaradament partidista i interessat, de la notícia relativa a l’Aprovació Provisional de les Ordenances Fiscals 2014 per justificar la posició de l’equip de govern municipal en el que ha estat un nou increment dels tributs municipals i que es presenta com una excel.lència de gestió amb titulars com, el principal de la portada, “L’Ajuntament aprova unes ordenances a la mida de la realitat social” o en pàgines interiors “Realisme i moderació fiscal per a les ordenances del 2014”, sense fer, encara que fos per disimular, referència als posicionaments de l’oposició durament crítics i contraris a un nou increment dels tributs municipals pel 2014, manifestem el següent:

 

  • Denunciem públicament que s’està utilitzant un mitjà municipal, com és la publicació Visquem Terrassa, per finalitats partidistes de l’equip de govern municipal  del PSC e ICV-EUiA

 

  • Exigim que l’Alcalde de Terrassa, Sr Jordi Ballart, es disculpi públicament de que s’hagi fet un ús descaradament partidista en defensa de la posició política defensada per PSC i ICV-EUiA per justificar un nou increment dels tributs municipals, mitjançant una revista d’informació municipal, que hauria de ser objectiva i neutral i que està pagada amb els tributs de tots els ciutadans-es de Terrassa ( el cost de l’any 2012 del Visquem-Sortir va superar, llevat errada matemàtica, els 80.000’-euros)

 

  •  Demanem una reunió urgent per tractar sobre la direcció i criteris que s’apliquen en l’edició del VisquemTerrassa, anunciant ja que des del nostre Grup Municipal reclamarem una important reducció dels costos que té aquesta publicació i la seva distribució, així com per exigir responsabilitats per la descarada orientació política i partidista del Visquem Terrassa

 

  •  Demanem que el cost de l’edició esmentada del Visquem Terrassa de novembre de 2013 sigui assumida pels Grups Municipals del PSC i ICV-EUiA i que per tant no suposi un cost per la ciutadania la propaganda política de l’equip de govern municipal integrat per aquests dos grups.

 

  • Si no es produeix cap rectificació ni cap canvi, recordant que no és la primera vegada que ens mostrem crítics sobre la manera interessada de tractar les informacions al Visquem Terrassa, el nostre article d’opinió al Visquem, secció l’opinió, serà sempre el mateix i amb aquest text: “No participem d’una revista que hauria de ser de i per la ciutadania i que està “segrestada” pels interessos polítics de PSC; ICV-EUiA”

 

    GMPPC de Terrassa

 

Terrassa, 7 de noviembre de 2013: COMUNICADO

logotipoPPDesde el Grupo Municipal del PPC de Terrassa, en relación al ejemplar de la revista periódica de información municipal y ciudadana Visquem Terrassa, del mes de noviembre de 2013, núm. 158, respecto al tratamiento informativo, descaradamente partidista e interesado, de la noticia relativa a la Aprobación Provisional de las Ordenanzas Fiscales 2014 para justificar la posición del equipo de gobierno municipal en el que ha sido un nuevo incremento de los tributos municipales y que se presenta como una excelencia de gestión con titulares cómo, el principal de la portada, “El Ayuntamiento aprueba unas ordenanzas a la medida de la realidad social” o en páginas interiores “Realismo y moderación fiscal para las ordenanzas del 2014”, sin hacer, aunque fuera por disimular, referencia a los posicionamientos de la oposición duramente críticos y contrarios a un nuevo incremento de los tributos municipales en el 2014, manifestamos el siguiente:

1. Denunciamos públicamente que se está utilizando un medio municipal, como es la publicación Visquem Terrassa, por finalidades partidistas del equipo de gobierno municipal del PSC y ICV-EUiA

2. Exigimos que el Alcalde de Terrassa, Sr Jordi Ballart, se disculpe públicamente de que se haya hecho un uso descaradamente partidista en defensa de la posición política defendida por PSC e ICV-EUiA para justificar un nuevo incremento de los tributos municipales, mediante una revista de información municipal, que tendría que ser objetiva y neutral y que está pagada con los tributos de todos los ciudadanos-se de Terrassa ( el coste del año 2012 del Visquem-Sortim superó, salvo error matemático, los 80.000’-euros)

3. Pedimos una reunión urgente para tratar sobre la dirección y criterios que se aplican en la edición del Visquem Terrassa, anunciando ya que desde nuestro Grupo Municipal reclamaremos una importante reducción de los costes que tiene esta publicación y su distribución, así como para exigir responsabilidades por la descarada orientación política y partidista del Visquem Terrassa.

4. Pedimos que el coste de la edición mencionada del Visquem Terrassa de noviembre de 2013 sea asumida por los Grupos Municipales del PSC e ICV-EUiA y que por lo tanto no suponga un coste por la ciudadanía la propaganda política del equipo de gobierno municipal integrado por estos dos grupos.

5. Si no se produce ninguna rectificación ni ningún cambio, recordando que no es la primera vez que nos mostramos críticos sobre la manera interesada de tratar las informaciones en el Visquem Terrassa, nuestro artículo de opinión al Visquem, sección la opinión, será siempre el mismo y con este texto: “No participamos de una revista que tendría que ser de y por la ciudadanía y que está “secuestrada” por los intereses políticos de PSC; ICV-EUiA.

GMPPC de Terrassa

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!