13 septiembre, 2011

Comunicat PP Terrassa 01-09-11Terrassa, 01-09-2011:

Des del Grup Municipal del PPC a l’Ajuntament de Terrassa en relació a com s’està gestionant la prestació econòmica de renta mínima d’inserció per part de la Generalitat i al procés de revisió endegat aquest passat mes d’agost dels expedients de renta mínima d’inserció i els efectes respecte d’expedients de persones beneficiàries de la nostra ciutat, manifestem, compartint que es lluiti contra el frau, la nostra preocupació de que persones en situació de necessitat puguin quedar-se sense l’esmentada prestació. En una situació de greu crisis econòmica com la que estem patint cal prioritzar les polítiques socials per poder atendre les necessitats socials bàsiques i poder millorar els ajuts i serveis socials. S’han de garantir els ajuts a les persones que ho necessiten. D’altre banda ens mostrem crítics amb que un procés d’aquestes característiques s’hagi endegat durant el mes d’agost.

D’altra banda i en relació a les declaracions del Sr Josep Rull, president del Grup Municipal de CiU, en referència a la reforma de la Constitució, manifestar que des del Grup Municipal del PPC a l’Ajuntament de Terrassa valorem molt positivament la proposta de reforma de l’article 135 de la Constitució Española i que d’aquesta manera es constitucionalitzi el principi d’estabilitat pressupostària, recordant que des de fa més d’un any i en diferents intervencions el president del PP, Mariano Rajoy, ja va defensar fixar a la Constitució els principis d’estabilitat pressupostària. Fixar límits al dèficit de les Administracions és una garantia per disposar d’uns comptes públics equilibrats. No es pot gastar més del que s’ingressa. És una qüestió de sentit comú i responsabilitat.

Finalment expressar la nostra preocupació pels continuats actes d’incivisme i vandalisme que es segueixen produïnt a Terrassa, senyalant com exemples més evidents les pintades no autoritzades ( a parets, mobiliari urbà….) i la crema de contenidors d’escombraries o recollida selectiva. Continuarem reclamant des del nostre Grup Municipal actuacions per articular una veritable política de fermesa contra l’incivisme i el vandalisme. En aquests moments es troba encara pendent de resposta la pregunta presentada pel nostre regidor Sr Antonio Enrique Pereira demanant informació diversa sobre la crema de contenidors i vehicles a la nostra ciutat ( pregunta que us adjuntem )

Grup Municipal del PPC de Terrassa


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!