18 enero, 2013

Comunicat Grup Municipal PPC de Terrassa – Propostes de ResolucióCOMUNICAT 17-01-2013

Des del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa informem que pel proper Ple Ordinari d’aquest mes de gener presentarem dues propostes de resolució:

 - una proposta demanant una profunda revisió de la zona blava de la ciutat, tant respecte a l’estructura tarifària com a la zonificació existent, així com reclamant la no implantació de noves zones blaves si no hi ha acord, consens amb veïns i comerciants de la zona on es volen implantar.

 - l’altre proposta demanant la creació d’una comissió específica per estudiar les tarifes en règim de rotació horària per minut dels aparcaments soterrats de la ciutat amb l’objectiu de valorar una possible revisió de les mateixes per la seva moderació així com la creació de tarifes especials més barates.

En relació també a problemàtiques relatives a la mobilitat a Terrassa reclamarem que s’afronti la problemàtica de la congestió de trànsit als carrers Arquímedes i Galileu i que es valorin alternatives i opcions.

Des del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa informar que en relació a la notícia sobre una ampliació de la Mesquita de Terrassa del Cr. Dr. Pearson presentarem una pregunta per escrit demanant informació diversa, entre altres qüestions, sobre si es disposa d’informació relativa a l’ampliació de l’esmentada Mesquita així com el contingut de la mateixa i si de conformitat amb les normatives vigents seria possible una ampliació de l’esmentada Mesquita, i en el seu cas, quin tipus d’ampliació seria possible.

Finalment, com a valoració de la nova estructura tècnica de l’Ajuntament de Terrassa que impulsa el nou Alcalde Sr. Ballart, així com d’altres canvis organitzatius anunciats, tot i que l’estalvi anunciat de 112.000’00-euros només es pot valorar positivament, manifestar que resulta insignificant en atenció al veritable estalvi que es podria assolir simplificant estructures polítiques i tècniques. Només amb la supressió de la figura del personal eventual-càrrecs de confiança- ja s’estalviaria quasi 300.000’00-euros a l’any.  

Grup Municipal PPC de Terrassa

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!