14 febrero, 2014

Comunicat del GMPPC de Terrassa sobre la Rambla d’Ègara – 14/02/14Terrassa, 14 de febrer de 2014: COMUNICAT

logotipoPPDes del Grup Municipal del PPC de Terrassa valorem molt positivament les darreres reflexions i propostes que s’estan donant darrerament en relació a la Rambla d’Ègara i en relació a la inoperativa prohibició de circulació de vehicles privats que l’hi afecta per la inflexibilitat de l’equip de govern municipal d’esquerres, incapaç de reconèixer errades i buscar solucions necessàries i urgents per, entre altres aspectes, intentar dinamitzar un eix comercial que malauradament no funciona. No cal ser un tècnic ni un expert per apreciar que la Rambla no funciona i probablement un dels problemes que té l’Ajuntament de Terrassa respecte les polítiques de mobilitat a Terrassa es situa més al àmbit de la direcció tècnica que no de la política, però els polítics estan, entre altres coses, per pendre decissions. El debat sobre la Rambla d’Ègara està molt viu i continuarà viu si no es prenen decisions.

No demanarem crear noves comissions o grups de treball per elaborar propostes per la dinamització de la Rambla d’Ègara. No és necessari. La feina ja està feta. Les propostes estan a sobre de la taula i el que cal ara és començar a impulsar-les. Demostri Sr Ballart que vosté com Alcalde representa, almenys amb alguna cosa, un canvi respecte el seu predecessor Sr Pere Navarro. La Rambla d’Ègara és un “nyap” i Terrassa no s’ho pot permetre. Siguin flexibles Sr Ballart.

Des del nostre Grup Municipal, per tant, ja anunciem que les propostes que vam formular al Grup de Treball específic per l’estudi i formulació de propostes per la dinamització de la Rambla d’Ègara, les presentarem conjuntament com a Proposta de Resolució al proper ple ordinari de l’Ajuntament Pel nostre Grup, a l’àmbit de la circulació i mobilitat respecte la Rambla d’Ègara:

- És necessari i urgent flexibilitzar la prohibició de circulació de vehicles privats per la Rambla d’Ègara, mesura aquesta que es va adoptar per l’equip de govern municipal sense valorar adequadament com afectaria a la fluidesa del tràfic a la zona més cèntrica de la ciutat i de manera molt específica als carrers adjacents i propers a la Rambla com ara Arquímedes i Galileu. En aquest sentit proposem l’autorització, respecte els trams de la Rambla afectats per la prohibició de circulació de vehicles privats, de:

                                   – la circulació de vehicles privats per la Rambla d’Ègara per persones residents

                                   – la circulació de motocicletes i ciclomotors

                                   – la circulació general de vehicles privats en els trams horaris que es determinin ( haurien de ser aquells trams de més densitat de trànsit a la ciutat: matí i tarda )

            – És necessari facilitar sempre la circulació de vehicles privats per l’accés als aparcaments

            – És necessari que la zona blava propera a la Rambla sigui objecte de revisió conjuntament amb tota la zona blava de la ciutat.

            – És necessari flexibilitzat i millorar els itineraris de pas per la Rambla per les tasques de càrrega i descàrrega vinculades a activitats econòmiques i necessàries pel desenvolupament d’aquestes. Possibilitar en aquest sentit i en les circumstàncies que es determini el pas per la Rambla sense restriccions per dur a terme les tasques indicades.

GMPPC de Terrassa

logot pp catalàDesde el Grupo Municipal del PPC de Terrassa valoramos muy positivamente las últimas reflexiones y propuestas que se están dando últimamente en relación a la Rambla de Ègara y en relación a la inoperativa prohibición de circulación de vehículos privados que  le afecta por la inflexibilidad del equipo de gobierno municipal de izquierdas, incapaz de reconocer errores y buscar soluciones necesarias y urgentes por, entre otros aspectos, intentar dinamizar un eje comercial que desgraciadamente no funciona. No hay que ser un técnico ni un experto para apreciar que la Rambla no funciona y probablemente uno de los problemas que tiene el Ayuntamiento de Terrassa respeto las políticas de movilidad en Terrassa se sitúa más al ámbito de la dirección técnica que no de la política, pero los políticos están, entre otras cosas, por tomar decisiones. El debate sobre la Rambla de Ègara está muy vivo y continuará vivo si no se toman decisiones.

No pediremos crear nuevas comisiones o grupos de trabajo para elaborar propuestas por la dinamización de la Rambla de Ègara. No es necesario. El trabajo ya está hecho. Las propuestas están encima de la mesa y lo que hace falta ahora es empezar a impulsarlas. Demuestre Sr Ballart que usted como Alcalde representa, al menos con algo, un cambio respeto su predecesor Sr Pere Navarro. La Rambla de Ègara es una “chapuza” y Terrassa no se lo puede permitir. Sean flexibles Sr Ballart.

Desde nuestro Grupo Municipal, por lo tanto, ya anunciamos que las propuestas que formulamos al Grupo de Trabajo específico para el estudio y formulación de propuestas para la dinamización de la Rambla de Ègara, las presentaremos conjuntamente como Propuesta de Resolución en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento por nuestro Grupo, en el ámbito de la circulación y movilidad respeto la Rambla de Ègara:

- Es necesario y urgente flexibilizar la prohibición de circulación de vehículos privados por la Rambla de Ègara, medida esta que se adoptó por el equipo de gobierno municipal sin valorar adecuadamente como afectaría a la fluidez del tráfico a la zona más céntrica de la ciudad y de manera muy específica a las calles adyacentes y cercanas a la Rambla como por ejemplo Arquímedes y Galileo. En este sentido proponemos la autorización, respeto los tramos de la Rambla afectados por la prohibición de circulación de vehículos privados, de:

- la circulación de vehículos privados por la Rambla de Ègara para personas residentes
- la circulación de motocicletas y ciclomotores
- la circulación general de vehículos privados en los tramos horarios que se determinen ( tendrían que ser aquellos tramos de más densidad de tránsito a la ciudad: mañana y tarde )
- Es necesario facilitar siempre la circulación de vehículos privados para el acceso a los aparcamientos

- Es necesario que la zona azul cercana a la Rambla sea objeto de revisión conjuntamente con toda la zona azul de la ciudad.

- Es necesario flexibilizado y mejorar los itinerarios de paso por la Rambla por las tareas de carga y descarga vinculadas a actividades económicas y necesarias por el desarrollo de estas. Posibilitar en este sentido y en las circunstancias que se determine el paso por la Rambla sin restricciones para llevar a cabo las tareas indicadas.

GMPPC de Terrassa

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!