Propostes per dinamitzar la Rambla d’Ègara

logotipoPPEl passat divendres 24 de maig, el Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa va presentar en roda de premsa, a càrrec d’Alejandro Rodríguez, les seves propostes per dinamitzar la Rambla d’Ègara.

Els Populars de Terrasa consideren que és necessari flexibilitzar la prohibició de circulació de vehicles privats per la Rambla d’Ègara, mesura que es va adoptar per l’equip de govern municipal sense valorar adequadament com afectaria a la fluïdesa del tràfic a la zona més cèntrica de la ciutat i de manera molt específica als carrers adjacents i propers a la Rambla d’Ègara com ara Arquímedes i Galileu. En aquest sentit proposen que s’autoritzi, respecte els trams de la Rambla afectats per la prohibició de circulació de vehicles privats:

- la circulació de vehicles privats per la Rambla d’Ègara per persones residents

- la circulació de motocicletes i ciclomotors

- la circulació general de vehicles privats en els trams horaris que es determinin (haurien de ser aquells trams de més densitat de trànsit a la ciutat: matí i tarda)

- es faciliti sempre la circulació de vehicles privats per l’accés als aparcaments

També proposen en l’àmbit de mobilitat, la revisió de la zona blava propera a la Rambla conjuntament amb tota la zona blava de la ciutat, i flexibilitzar i millorar els itineraris de pas per la Rambla per les tasques de càrrega i descàrrega vinculades a activitats econòmiques i necessàries pel desenvolupament d’aquestes.

Per altra banda, destaquen que un dels elements que pot donar més vida, juntament amb els comerços, a un passeig com la Rambla, són les terrasses i és per això que entenen s’ha de facilitar no només la seva consolidació (respecte les existents) sinó la possibilitat de la seva ampliació així com afavorir possibles nous locals amb terrassa i en aquest sentit la mesura que proposen és, en general i per tota la ciutat (no només a la Rambla):

- una bonificació general del 30% respecte la tarifa resultant de la taxa d’aplicació a les terrasses
- fixar també una bonificació del 20%, acumulable en el seu cas amb l’anterior, respecte la tarifa resultant de la taxa d’aplicació a les terrasses per inici d’activitat econòmica i/o per creació d’ocupació.292298_658948114122432_378248170_n

 

La Mezquita de Terrassa difícilmente se ampliará

El GMPPC de Terrassa informa:

logotipoPPDesde el Grupo Municipal del PPC de Terrassa, por medio de su representante en la Comisión Informativa de Planificación Urbanística y Territorio, Antonio Pereira, se han planteado, entre otras, las siguientes cuestiones en la reunión de este pasado jueves de la Comisión Informativa:

             a) ¿ De qué datos-informaciones etc.. se dispone respecto de un proyecto de ampliación de la Mezquita de Terrassa sita en la calle Dr Pearson?

            b) ¿Qué usos o equipamientos permite el vigente POUM respecto las fincas colindantes al centro de culto? Y de manera más concreta, ¿ si está contemplado como posible uso un emplazamiento con actividad religiosa y, por ende, si cabe la ampliación del mismo?

            c) Se interesó asimismo que se facilitara toda la información sobre actividades y usos permitidos y posibles respecto la finca donde se encuentra sita la Mezquita así como la colindante a ésta.

             Según las respuestas facilitadas en la Comisión y nuestra interpretación de las mismas, la actual normativa, el vigente POUM, no permitiría la instalación ahora de una nueva Mezquita en las fincas colindantes a la Plaza Catalunya, pero sí una ampliación del actual centro de culto, extremo éste que no compartimos en atención a la argumentación facilitada, aunque, en el supuesto de ampliación, y en atención a la normativa vigente ( la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, y más concretamente el Decret 94/2010, de 20 de julio, de desenvolupament de la Llei 16/2009, de 22 de julio, dels centres de culte ), el cumplimiento de las prescripciones legales exigiría una reducción del actual aforo de la Mezquita, por lo que no resulta previsible que se lleve a cabo.

             A pesar de lo expuesto, entendiendo desde nuestro Grupo que no se llevará cabo por tanto la ampliación de la Mezquita, una ampliación que para nuestro Grupo no resultaría adecuada, entre otros motivos por las problemáticas de movilidad que ya se generan por las actividades que se desarrollan en la actualidad en la mezquita, seguiremos reclamando información desde un punto de vista técnico sobre el cumplimiento de la normativa de aforo, de ocupación de la vía pública, etc..