El PPC de Terrassa consigue el compromiso del equipo de gobierno municipal para abordar desde dos ámbitos de actuaciones la problemática del incivismo

logotipoPPTras meses de insistencia mediante la presentación de diversas propuestas de resolución, en el pleno ordinario de septiembre el Grupo Municipal del PPC de Terrassa logró un compromiso del equipo de gobierno municipal (PSC; ICV-EUiA ) para abordar por fin desde el Ayuntamiento la problemática del vandalismo y el incivismo, una de las principales problemáticas de Terrassa de ámbito no económico ni social.

Se impulsarán 2 líneas o ámbitos de trabajo ( que se venían reclamando desde el Grupo Municipal del PPC de Terrassa): impulsar la necesaria reforma-revisión de la Ordenanza Municipal del Buen Gobierno y Convivencia Ciudadada, que es del año 1.995, y la elaboración de un Plan de actuaciones contra el incivismo y el vandalismo, plan cuya elaboración se acordó en el pleno de septiembre de 2.011 al transaccionarse y aprobarse una propuesta de resolución de nuestro grupo municipal. Es un primer paso.

Se necesitan actuaciones urgentes para resolver una problemática que tiene un elevado coste económico para la ciudad.

EL GMPPC DE TERRASSA HA DEMANAT UNA REUNIÓ AMB CARÀCTER URGENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA

logotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa ha demanat a través del seu Portaveu, front les preocupants informacions i notícies  d’aquest passat mes d’agost relatives a fets delictius i actes d’incivisme que s’han perpetrat a la nostra ciutat i de les que s’ha tingut coneixement pels mitjans de comunicació locals, a l’alarma social que lògicament han generat i a la sensació també d’inseguretat que genera un increment dels fets delictius a la ciutat, que es convoqui amb caràcter urgent una reunió monogràfica del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana per informar sobre les xifres de delictes i actes incívics que s’han produit a Terrassa durant aquest passat mes d’agost i fer-ne valoració, així com per informar sobre quines actuacions i dispositius policials s’havien articulat  per aquest estiu 2013 i si es considera que aquests han estat suficients.