Pleno Ayuntamiento de Terrassa 25/09/14 Propuestas de Resolución de nuestro Grupo Municipal

logotipoPPEl Grupo Municipal del PPC de Terrassa ha presentado dos propuestas de resolución para el Pleno ordinario de este mes de septiembre.

A la primera, no habiendo sido atendido el ruego formulado por el Portavoz suplente de nuestro Grupo Municipal, Sr Alejandro Rodríguez Ulloa, con escrito de fecha 4 de agosto de este año, en el que se PEDÍA, atendida la confesión pública que Jordi Pujol realizó con un comunicado el pasado 25-07-14 reconociendo que había ido defraudando a Hacienda durante más de 30 años, manteniendo dinero al extranjero no declarados, RETIRAR cualquier tipo de reconocimiento, distinción etc… de corte institucional del Ayuntamiento de Terrassa ( placas de inauguración en equipamientos municipales, firma en el libro de Honor del Ayuntamiento etc…) a Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, con objeto de preservar el prestigio y honor de la ciudad de Terrassa y de su Ayuntamiento, y atendida la extrema gravedad de estos hechos ya confesados, se propone que se acuerde:

Retirar cualquier tipo de reconocimiento, honor, distinción etc… de tipo institucional del Ayuntamiento de Terrassa ( placas de inauguración en equipamientos municipales, firma al libro de Honor del Ayuntamiento etc…) a Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, por los hechos tan graves e indignas ya confesados por él mismo.

A la segunda propuesta de resolución, se pide, a pesar de que pueda resultar una obviedad, necesaria en este caso frente los tics mesiánicos de algunos dirigentes políticos, frente las proclamas de desobediencia civil formuladas desde diferentes ámbitos y frente tentaciones de incumplir la ley manifestadas también por algunos representantes políticos, PEDIMOS que se acuerde:

1-Reiterar con solemnidad institucional que el Ayuntamiento de Terrassa no incumplirá nunca la Constitución Española y que actuará siempre conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2- Reclamar del Alcalde de Terrassa el firme compromiso de actuar siempre en conformidad con la Constitución Española y en conformidad con el resto del ordenamiento jurídico.

+ info

El PPC de Terrassa demana que la promoció turística de Terrassa es faci, com a mínim, en català, castellà i anglès

logotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa va presentar al Ple Ordinari del mes de març de 2014 una Proposta de Resolució demanant articular la presentació i estructuració de tota l’oferta turística terrassenca així com de la promoció turística de Terrassa, en qualsevol suport i àmbit, com a mínim en català, castellà i anglès.

Tot i que la Proposta de Resolució va ser refusada per l’equip de govern municipal ( PSC; ICV-EUiA ), ja s’ha utilitzat posteriorment el castellà i l’anglès al perfil de Terrassa Turisme de Twitter, havent-se assolit per tant part de l’objectiu de la proposta. Anem en el bon camí.

            Terrassa és una ciutat, com s’indica a la proposta de resolució, amb una gran riquesa patrimonial i cultural. Efectivament un dels principals actius i potencialitats de Terrassa és el seu patrimoni arquitectònic-històric, artístic i cultural, i aquesta riquesa patrimonial i cultural de Terrassa és configura com una oportunitat excepcional de promoció de la nostra ciutat.

            També s’argumenta a la proposta que promovent i consolidant Terrassa com una destinació turística  de referència, s’estimularà l’activitat econòmica de la ciutat i es possibilitarà l’impuls de noves activitats, i que cal per tant, marcar-se com objectiu promoure i consolidar la nostra ciutat com una destinació turística de referència.

            El problema detectat pel GMPPC de Terrassa és que la tasca de promoció i difusió de la riquesa patrimonial i cultural de la nostra ciutat, s’està enfocant, i limitant fonamentalment, des de l’Ajuntament a l’àmbit de la província de Barcelona, i a l’àmbit autonòmic de la resta de Catalunya, com de manera molt significativa i evident mostren les dades de visitants a Terrassa, i que per tant no s’han assolit encara dades òptimes respecte visitants a la nostra ciutat de procedència de la resta d’España on hi tenim un gran potencial de visitants.

            Atès que s’ha detectat que a diferents àmbits, com són a les xarxes socials o la pròpia senyalització viària, la presentació i promoció turística de la ciutat és exclusivament en català, fet que dificulta indubtablement la promoció turística de Terrassa vers la resta de la nació española, s’ha proposat articular la presentació i estructuració de tota l’oferta turística terrassenca així com de la promoció turística de Terrassa, en qualsevol suport i àmbit, com a mínim en català, castellà i anglès.

+ info

22/01/14 Rueda de prensa del GMPPC de Terrassa sobre la propuesta de Presupuesto del Ayuntamiento de Terrassa para 2014

BeqKDgJIgAAa-vH

EL GMPPC DE TERRASSA PROPOSA REDUIR EN UN 70% EL COST DE LA PUBLICACIÓ MUNICIPAL “VISQUEM” I FIXAR UN SISTEMA PER GARANTIR LA VERACITAT-NEUTRALITAT-PLURALITAT I TRANSPARÈNCIA DEL SEU CONTINGUT

logotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa va presentar al darrer ple ordinari del mes de novembre de 2013, després de denunciar públicament amb un comunicat de data 7-11-13 l’ús partidista de la publicació municipal Visquem, una proposta de resolució relativa a aquesta revista periòdica d’informació municipal amb dos objectius:

 

Un primer, reduir el seu elevat cost, 84.230’72-euros a l’any 2012, i i destinar l’estalvi obtingut com a recursos per millorar i reforçar les polítiques-serveis socials que es presten des l’Ajuntament de Terrassa.

Un segon, fixar un sistema de verificació i control tècnic i no polític dels continguts del Visquem Terrassa per garantir la veracitat, la neutralitat, la pluralitat i la transparència del contingut d’aquest publicació, que en aquests moments no s’està donant ja que és evident que s’està utilitzant aquest mitjà municipal per finalitats partidistes de l’equip de govern municipal del PSC i ICV-EUiA, com es va evidenciar amb l’exemplar del Visquem Terrassa del mes de novembre de 2013 ( núm 158 ), respecte al tractament, descaradament partidista i interessat, de la notícia relativa a l’Aprovació Provisional de les Ordenances Fiscals pel 2014 per justificar la posició de l’equip de govern municipal en el que ha estat un nou increment, el tercer d’aquest mandat municipal, del tributs municipals i que s’ha presentat com una excel.lència de gestió amb titulars com “L’Ajuntament aprova unes ordenances a la mida de la realitat social” ( titular de la portada de la revista ), o en pàgines interiors “Realisme i moderació fiscal per a les ordenances del 2014″, obviant mencionar, a més a més, la posició de l’oposició durament crítica i contrària a aquests increments.

El Grup Municipal del PPC considera, a més a més, que respecte de l’edició del Visquem Terrassa del mes de novembre de 2013 el cost econòmic de la revista hauria de ser assumit pels Grups Municipals del PSC i ICV-EUiA al haver-se utilitzat com a instrument de propaganda política de l’equip de govern municipal.

A la proposta de resolució finalmentent es plantejava que en el supòsit de no estimar-se els dos primers acords, es suprimís ja al 2014 la publicació Visquem Terrassa i es destinés l’estalvi econòmic de la seva supressió a millorar i reforçar les polítiques-serveis socials que es presten des de l’Ajuntament de Terrassa.

La proposta finalment no es va poder debatre i votar al presentar-se pel Grup Municipal del govern d’ICV-EUiA una esmena a la totalitat que modificava tot el text de la proposta i que va prosperar amb els vots de PSC i ICV-EUIA, motiu pel que es va retirar la proposta pel nostre Grup.

COMUNICAT: 14-11-2013

logotipoPPDes del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa, en relació a l’autorització, segons informacions d’un mitjà local, per part de l’equip de govern municipal a través del tinent d’Alcalde, Sr Alfredo Vega, per que el saló de plens, màxima expressió de la democràcia local, sigui ocupat aquesta nit per manifestants ( delegats de CCOO segons les informacions que tenim ) que volen protestar contra la reforma de l’Administració Local, expressem i manifestem:

 

            1- La nostra denúncia pública de la utilització interessada i partidista que s’està fent per part de l’equip de govern municipal ( PSC; ICV-EUiA ) de mitjans i espais públics. La publicació municipal del Visquem d’aquest mes de novembre n’ha estat un desgraciat exemple. Facilitar una ocupació del saló de plens, amb tota la significació de democràcia i llibertat que té, en aquest cas per manifestants contraris al projecte de reforma de l’Administració Local que impulsa el govern del PP, és un acte impropi de responsables polítics democràtics.

           

            2- Demanem al Sr Alcalde de Terrassa, Sr Jordi Ballart, qui fa ostentació d’un nou estil de govern, que eviti aquest atac contra la democràcia local. Reclama el Sr Ballart radicalitat democràtica i el que sembla és que el seu equip oblida la paraula democràtica i es concentra en la de radical.

 

            3- Expressar la vergonya que sentim de les actuacions que darrerament duu a terme el bipartit municipal d’esquerres. Difícilment amb persones tan sectàries es podran assolir acords a nivell municipal.

 

            4- Demanem que ens justifiquin per escrit l’autorització donada per que manifestants d’una protesta puguin ocupar el Saló de Plens i quins són els fonaments legals, en el seu cas, d’aquesta autorització. També si és intenció d’aquest equip de govern facilitar a partir d’ara el saló de plens per qualsevol tipus de manifestació o protesta.

 

            5- Demanarem, i certament resulta trist tenir-ho que fer, que s’elabori un reglament per garantir la utilització del Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa per les seves finalitats i funcions.

 

Grup Municipal PPC de Terrassa

Comunicat 7-11-13 relatiu a la denuncia de l’ús partidista de la publicació municipal Visquem

Terrassa, 7 de novembre de 2013: COMUNICAT

logotipoPPDes del Grup Municipal del PPC de Terrassa, en relació a l’exemplar de la revista periòdica d’informació municipal i ciutadana Visquem Terrassa, del mes de novembre de 2013, núm 158, respecte al tractament informatiu, descaradament partidista i interessat, de la notícia relativa a l’Aprovació Provisional de les Ordenances Fiscals 2014 per justificar la posició de l’equip de govern municipal en el que ha estat un nou increment dels tributs municipals i que es presenta com una excel.lència de gestió amb titulars com, el principal de la portada, “L’Ajuntament aprova unes ordenances a la mida de la realitat social” o en pàgines interiors “Realisme i moderació fiscal per a les ordenances del 2014”, sense fer, encara que fos per disimular, referència als posicionaments de l’oposició durament crítics i contraris a un nou increment dels tributs municipals pel 2014, manifestem el següent:

 

  • Denunciem públicament que s’està utilitzant un mitjà municipal, com és la publicació Visquem Terrassa, per finalitats partidistes de l’equip de govern municipal  del PSC e ICV-EUiA

 

  • Exigim que l’Alcalde de Terrassa, Sr Jordi Ballart, es disculpi públicament de que s’hagi fet un ús descaradament partidista en defensa de la posició política defensada per PSC i ICV-EUiA per justificar un nou increment dels tributs municipals, mitjançant una revista d’informació municipal, que hauria de ser objectiva i neutral i que està pagada amb els tributs de tots els ciutadans-es de Terrassa ( el cost de l’any 2012 del Visquem-Sortir va superar, llevat errada matemàtica, els 80.000’-euros)

 

  •  Demanem una reunió urgent per tractar sobre la direcció i criteris que s’apliquen en l’edició del VisquemTerrassa, anunciant ja que des del nostre Grup Municipal reclamarem una important reducció dels costos que té aquesta publicació i la seva distribució, així com per exigir responsabilitats per la descarada orientació política i partidista del Visquem Terrassa

 

  •  Demanem que el cost de l’edició esmentada del Visquem Terrassa de novembre de 2013 sigui assumida pels Grups Municipals del PSC i ICV-EUiA i que per tant no suposi un cost per la ciutadania la propaganda política de l’equip de govern municipal integrat per aquests dos grups.

 

  • Si no es produeix cap rectificació ni cap canvi, recordant que no és la primera vegada que ens mostrem crítics sobre la manera interessada de tractar les informacions al Visquem Terrassa, el nostre article d’opinió al Visquem, secció l’opinió, serà sempre el mateix i amb aquest text: “No participem d’una revista que hauria de ser de i per la ciutadania i que està “segrestada” pels interessos polítics de PSC; ICV-EUiA”

 

    GMPPC de Terrassa

+ info

EL GMPPC DE TERRASSA HA DEMANAT UNA REUNIÓ AMB CARÀCTER URGENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA

logotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa ha demanat a través del seu Portaveu, front les preocupants informacions i notícies  d’aquest passat mes d’agost relatives a fets delictius i actes d’incivisme que s’han perpetrat a la nostra ciutat i de les que s’ha tingut coneixement pels mitjans de comunicació locals, a l’alarma social que lògicament han generat i a la sensació també d’inseguretat que genera un increment dels fets delictius a la ciutat, que es convoqui amb caràcter urgent una reunió monogràfica del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana per informar sobre les xifres de delictes i actes incívics que s’han produit a Terrassa durant aquest passat mes d’agost i fer-ne valoració, així com per informar sobre quines actuacions i dispositius policials s’havien articulat  per aquest estiu 2013 i si es considera que aquests han estat suficients.

EL PP DE TERRASSA VA PROPOSAR LA INSTAL.LACIÓ DE CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA A LA PLAÇA CATALUNYA DE TERRASSA I AL SEU ENTORN

logotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa va proposar al darrer Ple Ordinari de l’Ajuntament del mes d’abril de 2013 la instal.lació, prèvia la tramitació administrativa corresponent per obtenir els permisos requerits per la normativa vigent d’aplicació,de càmeres de videovigilància a la Plaça Catalunya de Terrassa i a l’àmbit d’aquesta Plaça amb els següents objectius:

 

 

             – protegir als ciutadans-es

            – protegir al patrimoni municipal

            – prevenir la comissió de delictes i d’actes vandàlics i d’incivisme

            – i facilitar i possibilitar la identificació i detenció dels pressumptes responsables

             Es tracta d’una proposta més de les presentades en aquest mandat municipal pel GMPPC de Terrassa per fer front a una de les principals problemàtiques de la nostra ciutat d’àmbit no econòmic ni social, la problemàtica del vandalisme i de l’incivisme que no s’està afrontant adequadament per l’Ajuntament.

             En aquest cas es tracta d’una proposta de resolució que planteja actuacions concretes contra l’incivisme i el vandalisme en una zona concreta de la ciutat, la Plaça Catalunya i al seu entorn, on segons les dades de que disposa el nostre Grup Municipal tenim un evident problema d’incivisme i vandalisme.

             I planteja actuacions concretes contra l’incivisme perque no s’està fent la feina que s’havia de fer, perque ja fa més d’un any i mig es va acordar en el Ple de l’Ajuntament de Terrassa, a instàncies del GMPPC de Terrassa, elaborar un Pla de Treball contra l’incivisme i vandalisme amb l’objectiu d’articular i coordinar tots els instruments i mecanismes posibles entre les diferents àrees municipals implicades, des d’una vessant preventiva fins a la sancionadora, és a dir, un Pla d’Actuació Local contra l’incivisme. I també es va acordar impulsar la nova Ordenança de Bon Govern i Convivència Ciutadana, que no s’ha d’oblidar que és de l’any 1995, per fer front i donar una resposta adequada a les manifestacions d’incivisme i vandalisme que afecten a la convivència ciutadana.

             Es troba tot pendent, i mentre, front la passivitat municipal, s’incrementen les actituds vandàliques i incíviques a la nostra ciutat. Front aquesta situació, i front la inexistencia del Pla de Treball contra l’incivisme i el vandalisme pendent d’elaborar, per evitar que la passivitat de l’equip de govern municipal d’esquerres per impulsar actuacions contra el vandalisme i l’incivisme agreugin la problemàtica que tenim a Terrassa, des del nostre Grup Municipal es presentaran a cada Ple ordinari propostes d’actuacions i mesures concretes per fer front al vandalisme i a l’incivisme.