EL PPC DE TERRASSA PROPOSA, ENTRE ALTRES MILLORES, UNA CONGELACIÓ GENERAL PEL 2015 DEL TRIBUTS MUNICIPALS

logotipoPPAmb la proposta de resolució que va presentar el nostre Grup Municipal al Ple Ordinari del mes de juliol de 2014, es demana un canvi en les polítiques tributàries municipals, caracteritzades, malauradament, durant tot aquest mandat per un increment continuat de la majoria d’impostos i taxes, sempre amb el vot en contra del Grup Municipal del PPC de Terrassa. Proposem els següents acords:

1-Millorar i incrementar pel 2015 totes les bonificacions als tributs municipals per l’inici d’una nova activitat econòmica i per creació d’ocupació així com aplicar noves bonificacions

2-Impulsar com a mesura de caràcter general, sempre que les circumstàncies ho permetin, una congelació general pel 2015 dels tributs municipals.

3- Millorar i incrementar pel 2015 tots els beneficis fiscals per raó de la capacitat econòmica dels contribuents així com les subvencions per abonar la quota de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’habitatge habitual, reglamentant i ampliant les bases per l’atorgament d’ajuts entre altres col.lectius, al col.lectiu de persones aturades de llarga duració i al de persones vídues majors de 65 anys amb una renda inferior a 1’5 vegades el salari mínim interprofessional.

Indubtablement és possible un canvi en les polítiques municipals, i el PPC de Terrassa és la garantia per aquest canvi. Compromesos amb Terrassa. Solucions per Terrassa.

+ info

EL PPC DE TERRASSA PROPONE EN EL PLENO DEL MES DE JUNIO AMPLIAR LOS HORARIOS DE LAS TERRAZAS Y AVANZAR LA TEMPORADA DE TERRAZAS AL MES DE MARZO

logotipoPPEl Grupo Municipal del PPC de Terrassa presentó en rueda de prensa, el pasado día 20-06-14, la Propuesta de Resolución que se presenta en el Pleno Ordinario del mes de junio solicitando ampliar  de forma general, la autorización administrativa relativa a las terrazas exteriores de los locales de hostelería y restauración (bares-restaurantes etc…) y otros asimilados en una hora más, tanto para la temporada de invierno como para la de verano, como medida para facilitar, entre otros objetivos, el desarrollo de las actividades del sector de hostelería y restauración en la ciudad, actividades que son, dentro del sector servicios, uno de los pilares de nuestra economia local y que han sufrido gravemente y sufren la crisis económica.

            Asimismo, también se solicita en dicha propuesta, avanzar los horarios de las terrazas de la temporada de verano al mes de marzo para proporcionar más flexibilidad al sector.

            Finalmente se propone diseñar, conjuntamente con el Gremio de Hostelería y la FAVT, un Plan de actuación para compatibilizar el uso de las terrazas y el descanso de los vecinos en aquellas zonas donde están instaladas éstas.

             Es una propuesta que tiene como objetivo la promoción de actividad económica, en este caso en el sector de la hostelería y la restauración. Para nosotros es una prioridad fomentar y favorecer la actividad económica para poder crear de empleo.

IMG-20140626-WA0002IMG-20140626-WA0001IMG-20140626-WA0000

El PPC de Terrassa demana que la promoció turística de Terrassa es faci, com a mínim, en català, castellà i anglès

logotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa va presentar al Ple Ordinari del mes de març de 2014 una Proposta de Resolució demanant articular la presentació i estructuració de tota l’oferta turística terrassenca així com de la promoció turística de Terrassa, en qualsevol suport i àmbit, com a mínim en català, castellà i anglès.

Tot i que la Proposta de Resolució va ser refusada per l’equip de govern municipal ( PSC; ICV-EUiA ), ja s’ha utilitzat posteriorment el castellà i l’anglès al perfil de Terrassa Turisme de Twitter, havent-se assolit per tant part de l’objectiu de la proposta. Anem en el bon camí.

            Terrassa és una ciutat, com s’indica a la proposta de resolució, amb una gran riquesa patrimonial i cultural. Efectivament un dels principals actius i potencialitats de Terrassa és el seu patrimoni arquitectònic-històric, artístic i cultural, i aquesta riquesa patrimonial i cultural de Terrassa és configura com una oportunitat excepcional de promoció de la nostra ciutat.

            També s’argumenta a la proposta que promovent i consolidant Terrassa com una destinació turística  de referència, s’estimularà l’activitat econòmica de la ciutat i es possibilitarà l’impuls de noves activitats, i que cal per tant, marcar-se com objectiu promoure i consolidar la nostra ciutat com una destinació turística de referència.

            El problema detectat pel GMPPC de Terrassa és que la tasca de promoció i difusió de la riquesa patrimonial i cultural de la nostra ciutat, s’està enfocant, i limitant fonamentalment, des de l’Ajuntament a l’àmbit de la província de Barcelona, i a l’àmbit autonòmic de la resta de Catalunya, com de manera molt significativa i evident mostren les dades de visitants a Terrassa, i que per tant no s’han assolit encara dades òptimes respecte visitants a la nostra ciutat de procedència de la resta d’España on hi tenim un gran potencial de visitants.

            Atès que s’ha detectat que a diferents àmbits, com són a les xarxes socials o la pròpia senyalització viària, la presentació i promoció turística de la ciutat és exclusivament en català, fet que dificulta indubtablement la promoció turística de Terrassa vers la resta de la nació española, s’ha proposat articular la presentació i estructuració de tota l’oferta turística terrassenca així com de la promoció turística de Terrassa, en qualsevol suport i àmbit, com a mínim en català, castellà i anglès.

+ info

Nota de Premsa “Tapeo-Tertúlia” amb Antonio Gallego 20/03/14

logotipoPPEl passat dijous 20 de març, Antonio Gallego, diputat del PP al Congrés dels Diputats i Portaveu de la Comissió de Pressupostos, va visitar Terrassa per assistir a l’acte “Tapeo-Tertúlia al Bar Restaurant Zurito, en el que va explicar de primera mà les reformes econòmiques que està realitzant el Govern, així com la situació econòmica actual.

 Al final de la seva intervenció hi va haver un torn obert de paraules i debat amb els assistents.

 L’acte, recoltzat per una trentena de persones, va ser organitzat per les Noves Generacions de Terrassa, amb el suport de la secció local del PPC i del Grup Municipal del PPC de Terrassa.

Tapeo-Tertulia con Antonio Gallego, hoy jueves 20 de marzo a las 20:00h en el Bar Restaurante Zurito #EnLaBuenaDirección

Gallego paint

22/01/14 Rueda de prensa del GMPPC de Terrassa sobre la propuesta de Presupuesto del Ayuntamiento de Terrassa para 2014

BeqKDgJIgAAa-vH

EL GMPPC DE TERRASSA PROPOSA REDUIR EN UN 70% EL COST DE LA PUBLICACIÓ MUNICIPAL “VISQUEM” I FIXAR UN SISTEMA PER GARANTIR LA VERACITAT-NEUTRALITAT-PLURALITAT I TRANSPARÈNCIA DEL SEU CONTINGUT

logotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa va presentar al darrer ple ordinari del mes de novembre de 2013, després de denunciar públicament amb un comunicat de data 7-11-13 l’ús partidista de la publicació municipal Visquem, una proposta de resolució relativa a aquesta revista periòdica d’informació municipal amb dos objectius:

 

Un primer, reduir el seu elevat cost, 84.230’72-euros a l’any 2012, i i destinar l’estalvi obtingut com a recursos per millorar i reforçar les polítiques-serveis socials que es presten des l’Ajuntament de Terrassa.

Un segon, fixar un sistema de verificació i control tècnic i no polític dels continguts del Visquem Terrassa per garantir la veracitat, la neutralitat, la pluralitat i la transparència del contingut d’aquest publicació, que en aquests moments no s’està donant ja que és evident que s’està utilitzant aquest mitjà municipal per finalitats partidistes de l’equip de govern municipal del PSC i ICV-EUiA, com es va evidenciar amb l’exemplar del Visquem Terrassa del mes de novembre de 2013 ( núm 158 ), respecte al tractament, descaradament partidista i interessat, de la notícia relativa a l’Aprovació Provisional de les Ordenances Fiscals pel 2014 per justificar la posició de l’equip de govern municipal en el que ha estat un nou increment, el tercer d’aquest mandat municipal, del tributs municipals i que s’ha presentat com una excel.lència de gestió amb titulars com “L’Ajuntament aprova unes ordenances a la mida de la realitat social” ( titular de la portada de la revista ), o en pàgines interiors “Realisme i moderació fiscal per a les ordenances del 2014″, obviant mencionar, a més a més, la posició de l’oposició durament crítica i contrària a aquests increments.

El Grup Municipal del PPC considera, a més a més, que respecte de l’edició del Visquem Terrassa del mes de novembre de 2013 el cost econòmic de la revista hauria de ser assumit pels Grups Municipals del PSC i ICV-EUiA al haver-se utilitzat com a instrument de propaganda política de l’equip de govern municipal.

A la proposta de resolució finalmentent es plantejava que en el supòsit de no estimar-se els dos primers acords, es suprimís ja al 2014 la publicació Visquem Terrassa i es destinés l’estalvi econòmic de la seva supressió a millorar i reforçar les polítiques-serveis socials que es presten des de l’Ajuntament de Terrassa.

La proposta finalment no es va poder debatre i votar al presentar-se pel Grup Municipal del govern d’ICV-EUiA una esmena a la totalitat que modificava tot el text de la proposta i que va prosperar amb els vots de PSC i ICV-EUIA, motiu pel que es va retirar la proposta pel nostre Grup.

EL PPC DE TERRASSA PROPONE LA CONGELACIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2014

logotipoPPEl Grupo Municipal del PPC de Terrassa ha expuesto este viernes, 25-10-2.013, en rueda de prensa, a través de su portavoz, su posición respecto a la Propuesta de Ordenanzas Fiscales para el 2014 que ha elaborado el equipo de gobierno municipal. Asimismo también ha detallado el contenido de las 31 enmiendas presentadas en Comisión Informativa por parte del GMPPC de Terrassa.

El portavoz del grupo municipal, Gabriel Turmo, ha manifestado que el GMPPC de Terrassa no apoyará la propuesta de Ordenanzas Fiscales para el 2014, una propuesta de Ordenanzas Fiscales que supone incrementar de nuevo, por tercer año consecutivo en este mandato municipal, los tributos municipales. El GMPPC seguirá insistiendo en su propuesta de congelación de los tributos municipales para el 2.014 ( se han presentado diversas enmiendas con ese contenido ), y como ha hecho en años anteriores, para evitar en la actual situación todavía de crisis económica un aumento de la carga impositiva en la ciudadanía y para favorecer asimismo la actividad económica, que es la verdadera generadora de ocupación. Lamentablemente, ha indicado, el equipo de gobierno municipal continua haciendo pagar a la ciudadanía las consecuencias de la crisis económica proponiendo un nuevo  incremento de los tributos municipales.

            Con el segundo bloque de enmiendas presentadas hasta el momento ( ya se ha avanzado que seguramente se presentará un número superior para su debate en el Pleno Extraordinario ), las no relativas a la congelación de los tributos, se pretende rebajar la carga impositiva a los ciudadanos.         Respecto a los Impuestos Municipales se continua planteando avanzar en las bonificaciones en diversas vertientes:

            – Mejorando las bonificaciones para los ciudadanos-as que paguen sus impuestos o tasas en un único plazo ( lo que se denominaría como pago anticipado )

            – Mejorando los porcentajes de los beneficios fiscales por razón de la capacidad económica.

            – Mejorando las bonificaciones a las familias numerosas en relación al IBI

            – Ampliando la bonificación de la cuota del IAE por inicio de actividad empresarial.

De manera específica y en relación a la Plusvalía se propone rebajar el tipo impositivo que se encuentra desde hace años en el máximo legal, 30%, al 28% así como recuperar, en los supuestos de transmisiones “mortis causa”, la bonificación fija del 95% que se contemplaba hasta ahora para determinados supuestos cuando se trataba de la vivienda habitual.

            Respecto a las tasas-precios públicos se plantea fundamentalmente el incremento de las bonificaciones en dos vertientes:

            – respecto al inicio de la actividad económica, que hay que facilitar y fomentar como generadora de ocupación

            – respecto al fomento y creación de ocupación

            Se plantea, entre otras enmiendas, una bonificación general del 30% respecto a la tasa que afecta a la instalación de terrazas de bar-cafeterías-restaurantes etc.., más otra bonificación del 20%, acumulable a la anterior, por inicio de actividad económica y/o por creación de ocupación.

            Respecto a los jóvenes emprendedores se sigue pidiendo, a efectos de bonificaciones, que se  incremente de 30 a 35 años la edad para su aplicación

            Entre otros muchos más aspectos, el portavoz del Grupo Municipal ha expuesto que se ha pedido mediante una de las enmiendas la retirada del expediente de la Ordenanza que regula la Tasa de la Zona Azul al ser urgente y necesaria una revisión y nueva regulación de la zona azul de Terrassa que ha calificado como de “chapuza”.

 

BXbBIWCCIAEFiuc

APROVADA LA PROPOSTA DEL PPC DE TERRASSA D’ELABORAR UN PLA ESTRATÈGIC DEL COMERÇ DE TERRASSA

logotipoPPFinalment, al Ple Ordinari del mes de maig de 2013 es va aprovar, amb un transacció parcial, la proposta del Grup Municipal del PPC de Terrassa d’elaborar durant aquest any 2013, amb el consens del sector local del comerç, un Pla Estratègic del Comerç de Terrassa. També es va aprovar reforçar i impulsar els mecanismes de participació ciutadana respecte l’àmbit del comerç local, dotant d’una major funcionalitat i operativitat al Consell Consultiu de Comerç.

             Es tracta d’una proposta més, en aquest cas transaccionada amb l’equip de govern i aprovada, de les presentades en aquest mandat municipal pel GMPPC de Terrassa respecte d’un àmbit d’actuació prioritari i estratègic en aquests moments: les polítiques de promoció de l’activitat econòmica, que és la veritable generadora d’ocupació.

             El comerç és una de les principals activitats econòmiques de la ciutat i un dels seus actius, de les seves potencialitats, activitat però que és i ha estat durament colpejada per la crisi econòmica que venim patint, amb un continuat i elevat tancament de comerços- locals de negoci i la dificultat específica de desenvolupament d’activitat comercial a diferents zones i eixos comercials de la ciutat. Front aquesta situació des del PPC de Terrassa enteníem i entenem que s’han de continuar impulsant, des de diferents àmbits, mesures de recolzament i de foment del comerç local impulsant veritables polítiques de promoció de l’activitat comercial i per tant d’activitat econòmica que possibilitarà la creació de llocs de treball, i enteníem i entenem com acció prioritària i necessària, que hem reclamat des de l’inici del mandat municipal, l’elaboració, amb el consens del sector, d’un veritable Pla Estratègic del Comerç de Terrassa amb la finalitat i objectiu d’articular, coordinar i planificar actuacions per recolzar, fomentar i promoure l’activitat comercial a Terrassa i a les diferents zones i eixos comercials de la ciutat.

             Amb la proposta aprovada s’ha donat un pas important, però encara són necessaris molts més. Esperem un canvi d’actitud del bipartit municipal d’esquerres i que comencin a afrontar veritablement de cara les problemàtiques reals de la ciutat.

 

+ info

EL PP DE TERRASSA PROPOSA ELABORAR UN PLA MUNICIPAL D’INCENTIUS FISCALS

logotipoPPEl Grup Municipal del PPC de Terrassa va presentar al Ple Ordinari de l’Ajuntament del mes d’abril de 2013 una proposta de resolució proposant l’elaboració en el termini de 2 mesos d’un Pla Municipal d’Incentius Fiscals amb l’objectiu de recollir totes les bonificacions que es contemplaran a les Ordenances Fiscals per l’inici d’una nova activitat econòmica i per creació d’ocupació.

             Es tracta d’una proposta més de les presentades en aquest mandat municipal pel GMPPC de Terrassa respecte d’un àmbit d’actuació prioritari i estratègic en aquests moments: les polítiques de promoció de l’activitat econòmica. Pel PP de Terrassa la prioritat i urgència en aquests moments ha de ser la creació de llocs de treball a la nostra ciutat, i per assolir aquest objectiu prioritari, és necessari impulsar i prioritzar veritables polítiques de promoció de l’activitat econòmica amb l’objectiu de generar i crear llocs de treball.

             L’activitat econòmica a la ciutat es pot promoure adoptant mesures des de l’àmbit tributari local per facilitar la instal.lació i inici de noves activitats, del que en resultarà la creació d’ocupació que és el principal objectiu que hem de tenir per lluitar contra l’atur a Terrassa.

             El Pla proposat, a més a més de la pròpia vessant informativa que tindria, també serviria de reclam perque s’instal.lin noves activitats a Terrassa.

             L’equip de govern municipal, integrat pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, va votar en contra de la nostra proposta i no va resultar per tant aprovada. El vot del grup municipal de CiU va ser d’abstenció.

 

+ info